A. Grün, T. Halík: Svět bez Boha. Ateismus jako druh náboženské zkušenosti

Svět bez Boha(ČB 10/2017) Kniha Svět bez Boha se zabývá tématem ateismu v současném světě. Tomáš Halík, který se tomuto fenoménu věnuje dlouhodobě (např. v knize Vzdáleným nablízku i v dalších) tentokrát vytvořil autorský tandem s jiným významným teologem, německým augustiniánským mnichem Anselmem Grünem. Každý z nich zpracoval v knize několik kapitol a právě tato „dvoudomost“ knihy je jedním z jejích nejatraktivnějších aspektů. K témuž tématu přistupují oba autoři z vlastní, velmi odlišné a velmi osobní perspektivy, dané nejen různou kulturní příslušností, ale i intelektuálním a společenským ukotvením. Dva myslitelé, dva pohledy, které se v závěru setkají při rozhovoru, který vede Winfried Nonhoff, německý katolicky orientovaný spisovatel a editor knihy.

Svět bez BohaAutoři se ve svých úvahách a postojích nezdvojují, naopak se vzájemně doplňují; z erudovaných pasáží Tomáše Halíka ční především touha svět bez Boha co nejlépe pochopit a také objasnit, zatímco texty Anselma Grüna se zabývají mnohem více duchovním rozměrem.

Svět bez Boha vyniká nejen intelektuální hodnotou, zaručenou těmito dvěma věhlasnými osobnostmi současné filosofie a teologie, ale také právě důrazem nezaujmout jednu pozici, ale vnímat zkoumanou problematiku z mnoha úhlů. Kniha ústí v překvapivý závěr: ateismus není pro křesťanství nepřátelský, ohrožující element, naopak může být i pro dnešní křesťany obohacující.

Adéla Rozbořilová

Anselm Grün; Tomáš Halík. Svět bez Boha. Ateismus jako druh náboženské zkušenosti//. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 224 s.