Dobré řešení

Galerie KALICH Drahanovice(ČB 10/2017) V poslední době se dost často objevují nabídky na odprodej nemovitostí, které dříve sloužily církvi jako útulná místa pro shromáždění v kazatelských stanicích. Dnes je doba jiná, církev se soustřeďuje do měst, a jestliže v těch odlehlých místech ještě nějací evangelíci zůstávají a touží po slyšení slova Božího, raději zajedou autem do sídla sboru. Není se čemu divit; evangelík má rád širší společenství, a má-li možnost dojet autem, raději tak učiní.

Poslechněte si článek:

A tak se církev takových sborových domů, kaplí a kostelíků postupně zbavuje. Pro leckoho je ale smutné, jestliže přichází o místo, kde prožil milník na cestě životem, ať už to byl křest, konfirmace nebo svatba. A nejsmutnější potom je, když se nový majitel nemovitosti se sborem zcela rozejde a jakýkoliv bližší kontakt nepřipustí.

Do podobné situace se dostal i olomoucký sbor. Před devadesáti lety vznikla kazatelská stanice v Drahanovicích, obci vzdálené od Olomouce přibližně 15 km. Byl to jakýsi solitér, neboť v původně jednotné katolické Hané nebyl v žádné vesnici hlouček evangelíků, kteří by po zřízení takové stanice toužili. Avšak díky několika zapáleným bratřím, v čele s panem řídícím učitelem Korhoněm, se obec Drahanovice stala v tomto smyslu výjimkou. Je opravdu úctyhodné, že do pěti let byli schopni postavit v obci pěkný kostelík, včetně malého bytu pro správce. Z kazatelské stanice se pro řadu hanáckých vesnic velmi rychle stalo evangelické centrum i významná součást olomouckého sboru.

Galerie KALICH DrahanoviceJejí osud však byl zpečetěn únorem 1948. V blízkosti obce se rozrostl strojírenský podnik SIGMA Lutín, který zaměstnával až 3000 zaměstnanců převážně z okolních obcí. Drahanovice nebyly výjimkou. Přilehlý správcovský byt obsadil pracovník kádrového oddělení tohoto podniku, a důvěra mezi sborem a občany se tak ztratila. Na půdě kostela zanechal transparent do prvomájového průvodu s heslem „Proletáři všech zemí spojte se“ a legitimaci KSČ svoji i jeho manželky. Ilustruje se tak zánik kdysi živé kazatelské stanice; dnes se sborových akcí při kostelíku nezúčastní ani jeden drahanovický občan.

Po řadu let pak drahanovický kostelík sloužil pouze každoročním červnovým výjezdům olomouckého sboru. Udržovat však takovou nemovitost pouze pro jedno odpoledne za rok bylo technicky i finančně neúnosné. Jen zajistit někoho, kdo by na poměrně rozsáhlé zahradě sekal trávu, bylo téměř nemožné. A kostelík více a více chátral.

Našlo se však šťastné řešení. Obec totiž přišla v rámci restitucí o společenský sál pro konání koncertů či výstav, a tak zastupitelstvo přišlo s nabídkou, že obec chátrající kostelík odkoupí a zrenovuje. Sbor se s obcí na prodeji kostelíka dohodl za podmínky, že bude důstojně opraven, důstojně využíván a sbor v něm i na zahradě bude moci i nadále pořádat své akce.

Obnovený interier  kostelíka v DrahanovicíchA tak se letos poprvé v zapůjčeném kostelíku i na jeho zahradě uspořádalo sborové odpoledne; a bylo to velké překvapení. Krásně opravený kostel, v čelní stěně nápis SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU. Byli jsme mile překvapeni, s jakou pietou byl obnoven také interiér. Původní lavice byly repasovány a zkráceny, ponechala se pozdně secesní výzdoba včetně stropu, obnovily se původní nápisy PRAVDA PÁNĚ VÍTĚZÍ a POJĎ, NÁSLEDUJ MNE, v čelní stěně byl obnoven znak církve – Bible a kalich a také znak Jednoty bratrské. Po stranách byly zabudovány pevné výstavní panely, část z nich je věnována působnosti našeho sboru v Drahanovicích i historii drahanovické kazatelské stanice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAObnova bývalého kostela si vyžádala finanční náklady ve výši 5,5 mil. Kč. Olomoucký sbor považuje prodej kostela za dobré řešení. Možná by nějaké dotace a granty získal, pro sbor by to však bylo příliš velké zatížení.
Podrobnější informace, včetně návštěvních dob, lze získat na internetu. Stačí ve vyhledávači uvést „Galerie U Kalicha Drahanovice“.

Jan Bartušek