Bible a kalich v nebeské modré s pozemskou bronzovou

logo_vertikal barevné(ČB 10/2017) Do veřejné anonymní soutěže o nové logo církve bylo přihlášeno 34 návrhů. Výběrová komise předložila synodní radě jeden návrh, který pak schválil synod. Až poté byl odtajněn a zveřejněn autor návrhu, jímž je MgA. Petr Kincl z kreativní agentury „Kreatura“. Nové logo začne církev používat od 1. ledna 2018.

Poslechněte si článek:

Kreatura spolupracuje s Českobratrskou církví evangelickou už delší dobu. Vytvářela plakáty, pozvánky, programy, návrhy na potisky triček a propagačních předmětů pro celocírkevní oslavy Podobojí v roce 2014, Jana Husa v roce 2015, Jeronýma Pražského v roce 2016 i pro letošní slavnost k 500. výročí světové reformace v Ratiboři. Její zpracování má svůj typický styl, lehkost, nápad, moderní vzhled a celkovou ladnost pro oko. Bylo milým překvapením, že tým z Kreatury se účastnil soutěže o nové logo a že je autorem vítězného návrhu. Petru Kinclovi jsme při té příležitosti položili několik otázek.

Proč jste se zúčastnil soutěže o nové logo ČCE?
Vytvořit funkční vizuální styl pro církev je výzva. Od práce pro komerční sféru se to dost liší, pohybujeme se v jiné rovině. Jde více o emoce, důležitá je filosofie, sociální dopad, historický kontext. Symbolika či řekněme duchovní obsah sdělení zde hraje hlavní roli. Naše kreativní agentura navíc s ČCE spolupracovala už dříve, při výrobě materiálů v původním vizuálním stylu, a tím pádem jsme měli možnost hlouběji poznat vaše potřeby a východiska. Vzhledem k množství soutěžních návrhů a anonymitě soutěže pro mne bylo ale vítězství v soutěži spíše nečekaným, ale příjemným překvapením.

DSC_0489Bylo zadání jasné a vyzývající k tvůrčímu přístupu?
Zadání bylo napsáno standardním způsobem – jak jsme zvyklí pro jiná výběrová řízení. ČCE měla relativně jasnou obsahovou představu (kalich a kniha), což bylo pro prvotní nápady určující a zjednodušující, ale také svým způsobem limitující.

Máte nějaký vztah k církvi, speciálně evangelické?
Mám silný vztah k evropské vizuálně-materiální kultuře, která je napříč sochařstvím, malířstvím a architekturou s církví obsahově úzce spjata; většinou byla právě církev až do 19. století zadavatelem a donátorem. Forma a obsah jsou dva vyvážené póly, proto znám obsah biblických výjevů a umím v něm číst a hledat. Ale po duchovní rovině k církvi žádný vztah nemám, jsem ateista.

Kudy vedlo vaše uvažování nad symbolikou, kterou jste chtěl vyjádřit, o co evangelíkům jde?
Na začátku jsme si v týmu vytyčili určitá pravidla a mantinely (pokud nevyplynuly přímo ze zadání soutěže). Tak byl dán obsahový vzorec, v jehož středu byly symboly kalichu a knihy. K nim jsme přidali další, jedním z nich byl i prapor – vlajka. Na tomto základě jsme rozpracovali více cest, kde jsme hledali správný styl a zkratku v duchu moderního vnímání korporátní identity.

logo barevnéCo vám připadalo nejdůležitější a nosné?
Vizuální a obsahová jednoduchost, zapamatovatelnost a čistota.

Jak byste jednotlivé prvky loga charakterizoval?
Kalich a kniha jako zavedené symboly reformace a Písma. Prapor symbolizuje sounáležitost, určení a ztotožnění, přihlášení k evangelické církvi.

A proč jste zvolil kombinaci modré a měděné barvy?
Modrá vycházela z dříve používaných grafických materiálů – chtěl jsem na to navázat. My jsme ji jen zesvětlili a projasnili… Udělali jsme barvu více „nebeskou“. V kontrastu k modré jsme pak vybrali barvu zemitou, „pozemskou“ bronzově hnědou.

Co bude součástí „návodu k použití“ loga, tak zvaného logomanuálu, kromě jeho barevné a černobílé verze?
Logomanuál  je soubor exaktních pravidel, doporučení a ukázek práce s vizuálním stylem ČCE. Není to jen logo, ale i práce s písmem, fotografií, barevnost, online komunikace a další vizuální prvky. V manuálu budou přesně kodifikované vizitky, dopisní papíry, obálky, slohy, vlajka… Součástí budou ukázky použití stylu na pozvánkách, tiskovinách, knihách, dárkových předmětech atd.

Doporučil byste farním sborům, kterých je po celé republice asi 250, aby se  této jednotné symbolice dobrovolně „podřídily“?
V Kreatuře chápeme rozmanitost, živelnost a tradici značek jednotlivých farních sborů a jejich vizuálních stylů. Ty mají často silný duchovní, ale i výtvarný a historický podtext. Myslím si, že při určitých pravidlech mohou stávající značky farních sborů vedle nového vizuálního stylu existovat dál a jednotné vizuální komunikaci to neublíží, farním sborům to naopak může velmi pomoci. Prakticky to znamená, že doporučujeme užší návaznost na hlavní prvky vizuální identity církve a konkrétní pravidla pro užívání značek farních sborů.

Proč je to důležité?
Ne nadarmo se evangelíci oslovují jako bratři a sestry. Jednotný vizuální styl se týká především ztotožnění, sounáležitosti, rodiny, šíření poselství a přihlášení k životu podle evangelia. Vše v jednotném stylu – avšak s respektem k individualitě.

Jak se vám s ČCE spolupracuje?
Je to úplně jiné než spolupráce s komerčními subjekty, na které jsme zvyklí. Jiné cíle, požadavky, jiné cílové skupiny a svébytné komunikační kanály, zpětná vazba funguje také jinak. Díky tomu, že je práce pro ČCE odlišná a vytrhává nás z některých zaběhlých stereotypů a potřeb, baví nás a obohacuje.

 připravila Daniela Ženatá