Nové logo ČCE

logo2(ČB 10/2017) Závěry výběrové komise, která vybírala z 34 návrhů a doporučila synodní radě a synodu ke schválení jeden návrh, prezentoval na synodu její vedoucí, farář a výtvarník Zdeněk Šorm.

V několika bodech přiblížil důvody, které komisi k výběru tohoto návrhu vedly:

Poslechněte si článek:

Razítko zmenš– Formálně či graficky tento návrh představuje zřetelný posun proti stávajícímu logu.

– Je solidní a přitom jednoduchý, přehledný a má vtip.

– Je zpracován profesionálně, ve všech variantách užití zůstává čitelný a vypadá dobře jak v elektronické, tak klasické grafice.

– Obsahuje základní symboliku naší církve – kalich a Bibli a jasně odkazuje k evangelictví.

– Spojuje v sobě tradiční symboliku a historické reminiscence – tj. Bibli, kalich a korouhev středověkých nositelů reformace – s moderním a soudobým životem církve – písmeno „E“ odkazuje k elektronické prezentaci na webových stránkách e-cirkev. Autoři sami toto shrnují sloganem: „Pod praporem s kalichem k modernímu pojetí víry a života podle evangelia.“

– Písmeno „E“ zároveň odkazuje ke stručné charakteristice naší církve – tj. evangelická.

– Logotyp dává možnosti další symbolické obrazotvornosti: kalich navozuje představu klíčové dírky, která otevírá dveře (či Bibli) a zve k dalšímu poznávání a cestě; ve třech záložkách můžete vidět i hřbet knihy nebo odkaz na tři charakteristiky společenství v názvu naší církve = českobratrská-církev-evangelická; nebo také odkaz na trojjediného Boha, kterého vyznáváme.

– Díky své jednoduchosti umožňuje tento návrh, aby jej mohli snadno vytvořit laici, mládež, děti – například na táborech (vlajky, brány, značky) či jinde, také na sborových nástěnkách.

– Je dobře možné zpracovat jej i v plastické 3D podobě – tedy na reliéfu, panelu apod.

Sjednocení při prezentaci církve
Logo je značka určité společnosti nebo společenství, jehož funkcí je především sjednocenost a prezentace. Spojuje navenek a pro přihlížející tvoří jeden celek, podporuje sounáležitost, dává na vědomí, v čem všem a kde všude je určitá „firma“ přítomna.

Myslím si, že by nebylo dobré užití loga vynucovat, a přesto si myslím, že by bylo velice dobré a moudré, aby je užíval nejen povšechný sbor, ale i každý z jednotlivých sborů. Nejde o omezení svobody a tvořivosti, ale o to, zda chceme „kopat jenom za sebe“, nebo jestli cítíme a chceme dát na vědomí svoji sounáležitost.

Užívání jednotného loga přitom jistě nevylučuje použití základních symbolů naší církve – Bible a kalicha – v jiném výtvarném zpracování v případech, kdy nejde o prezentaci církve – např. při výzdobě našich prostor, v architektuře, v publikacích, na smutečních oznámeních apod.

podle podkladů Zdeňka Šorma zpracovala redakce