Pro uši, oči i ducha ve Wittenbergu

foto Vl Zik (6)(ČB 10/2017) Nejvyšší bible světa, panorama středověkého města nebo robot žehnající místo faráře. To byla lákadla Světové reformační výstavy, která ve Wittenbergu připomněla 500. výročí evropské reformace, tedy okamžik, kdy Martin Luther přibil na vrata tamního kostela svých 95 tezí proti odpustkům.

V týdnu od 30. srpna do 4. září se tam ve stanu Luterského světového svazu, pro výstavu zvlášť postaveném, prezentovala společně se Slezskou církví evangelickou a. v. (SCEAV) i Českobratrská církev evangelická (ČCE).

Poslechněte si článek:

Církve společně nabídly neotřelý pohled na českou reformaci, komentované prohlídky dvou výstav, besedy se zástupci církví i Diakonie a také ekologické a hudební programy.

davStan svazu se nacházel v Luthergarten – Lutherově zahradě, v níž jsou zasazeny stromy různých církví. Českobratrskou církev evangelickou tam zastupuje javor zasazený v roce 2011 farářkou Lenkou Ridzoňovou.

V rámci českého týdne jsme nabídli velmi bohatý program hudební – hudba opakovaně zněla stanem a zvala zájemce dovnitř. Koncert pod názvem Brass Impressions zahrálo žesťové kvarteto i na náměstí v historickém centru Wittenbergu, kde vystoupil i pěvecký sbor ECHO ze Zlína pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Sbor přivítala Margot Kässmann, vyslankyně Evangelické církve v Německu pro výročí reformace, která sama v době příprav na toto výročí třikrát navštívila Prahu. V momentě, kdy zazpíval sbor novou skladbu Ladislava Moravetze na motivy Lutherovy písně Hrad přepevný jest Pán Bůh náš, rozezněly se zvony historického městského kostela a orámovaly zpěv hlavními tóny skladby.

zmenš (3)Hudbu z dob reformace zahrál na historické nástroje v městském kostele Tomáš Najbrt. Přitom připomněl, že Jednota bratrská vydávala a využila v renesanční době také německé kancionály. Přímo ve stanu si návštěvníci se zájmem prohlíželi dvojjazyčnou výstavu o reformaci v českých zemích, kterou vyrobilo Německé kulturní fórum střední a východní Evropy, aby připomnělo, že reformace byla a je „více než Luther“.

Ve dvou rozhovorech se sešli synodní senior ČCE Daniel Ženatý a biskup SCEAV Tomáš Tyrlík. Mezi jiným při nich zaznělo, že v dnešní době existuje – podobně jako za časů reformace – mnoho strachu. Reformace tak může být inspirací v tom, jak na něj reagovat.

foto Vl Zik (1)Světová reformační výstava byla zahájena v květnu právě ve Wittenbergu příjezdem reformačního kamionu, který už od loňského roku projížděl Evropou a navštěvoval města s reformací spojená. Výstava skončila 11. září. Týden, kdy se prezentovaly i české církve, byl tematicky zaměřen na péči o stvoření. Proto Českobratrská církev evangelická nabízela pod taktovkou Ilony Mužátkové z poradního odboru pro otázky životního prostředí také zajímavé ekologické programy. Kromě Luterského světového svazu podpořili prezentaci českých církví také Česko-německý fond budoucnosti a německé partnerské církve Českobratrské církve evangelické.

foto Vl Zik (1)Návštěvníci mohli také zavítat na jiné části světové výstavy nebo si prohlédnout Wittenberg. Na tamním nádraží se tyčila nejvyšší bible světa. Sedmadvacet metrů vysoká kniha, která byla z jedné strany potištěna kompletním Lutherovým překladem bible, tvořila zároveň vyhlídkovou platformu, nabízející pohled na centrum města. Tato instalace byla jednou ze sedmi „bran svobody“, které propojovaly hlavní osu světové výstavy. Tematicky se jednotlivé části věnovaly duchovnu, kultuře, spravedlnosti a míru, globalizaci nebo mladým lidem. Součástí výstavy bylo 70 pavilonů, pódií, stanů a výstavních míst, kde církve nebo zástupci občanské společnosti představovali svůj pohled na reformaci.

Dalšími lákadly byla například vyhlídka z ruského kola, loď na jednom z tamních rybníků, která nedávno k italským břehům dopravila 190 uprchlíků, nebo právě kamion, jenž putoval celý rok po evropských zemích a vyprávěl příběhy reformace z mnoha evropských měst.

Jana Vondrová, Oliver Engelhardt