Prkenice, přístavba, nebo Ašeret?

CCE_Branik4(ČB 11/2017) Sedm let plánování a papírů. 107 razítek. Pak půl roku stavebních prací – a je to. Přístavba „zázemí k evangelickému kostelu“ (jedno z mnoha označení na těch desítkách papírů) byla slavnostně předána do užívání.

Branický kostel byl postaven do značné míry brigádnicky jako provizorní stavba s perspektivou (informace se různí) 5–20 let. Architekt Bareš už měl připraven návrh klasické víceúčelové stavby, kde kromě bohoslužebné místnosti a kanceláře bude i byt pro faráře, sborová místnost atd., prostě to, co známe z řady jiných sborů.

Poslechněte si článek:

Jenže dřevěný kostel se otevřel těsně po únoru 1948 a následující roky už další stavbě nepřály. Tak se dočasnost proměnila na „furt“ a braničtí se museli vyrovnávat se všemi nectnostmi provizoria – farář bydlel v podnájmu, hygienické zázemí tristní, energetická náročnost neizolované budovy vysoká, prostor pro cokoliv kromě nedělních bohoslužeb nedostatečný, protože kromě hlavního sálu (pro cca 120 lidí) tu byla jen jedna malá místnost a v případě nouze kancelář faráře.

Konec osmdesátých let přinesl velkou a pozitivní změnu dostavbou půlkruhové apsidy, pod kterou byl podepsán člen sboru, arch. David Vávra. Vznikla místnost pro pohodlné setkávání cca 20 lidí. Ideální prostor pro mládež, dorost, jednání staršovstva… Sbor ale rostl dál a ani apsida nedokázala pokrýt všechno potřebné, zvláště pro děti a rodiny s malými dětmi.

CCE_Branik2

Věříme, že nynější přístavba řadu těchto problémů pomůže řešit. Pro mě samotného byl tento fakt naprosto zásadní. Novostavbu v Braníku potřebujeme; to, co sbor dělá, se prostě už do kostela nevejde.

17. září zahájil synodní senior Daniel Ženatý slavnostními bohoslužbami další éru života branického sboru. Stavbu navrhl opět architekt Davida Vávra, který se zasloužil i o symbolické vyjádření Desatera v oknech. Promluvili bývalý kurátor Aleš Drápal i kurátor současný Tomáš Bedrník – oba mají na vybudování stavby lví podíl. Zazpíval branický pěvecký sbor, poděkovali jsme zástupcům firem, které se na stavbě podílely, shromáždění pozdravil i starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Celé setkání zakončil loutnovým koncertem Rudolf Měřínský.

CCE_Branik1

A tak máme místnost pro setkávání asi 60 lidí. Nová budova je určena primárně pro mládež a jednu skupinu nedělní školy, ale věříme, že i mnoha dalšími způsoby napomůže zvěstování evangelia i budování Božího království. Počítá se i s aktivitami YMCA Braník, se setkáváním maminek s dětmi, s koncerty, výstavami, přednáškami… Místnost je solidně ozvučena, k dispozici je také zvukově oddělená kuchyň i hygienické zázemí.

Jen jméno stavba ještě nemá. Je ovšem hodně návrhů: podle výzdoby „Desatero“ (či hebrejsky „Ašeret“), ze stejného důvodu „Desítka“, Srub, Přístavba, Prkenice, Dřevěnice, Archa, Domeček, Bouda… Ale klidně uvítáme i další!

Jaroslav Pechar, farář v Praze-Braníku