Rokycanský Rokycanův sbor slaví

ro2(ČB 11/2017) Když se někdo dožije 85 let, říkáme, že to je krásný a požehnaný věk. V rokycanském sboru se ho letos dožili bratři Václav Fencl a Adolf Irmann. Dlouhá léta chodí do kostela, který letos slaví stejné výročí – před 85 lety byl položen jeho základní kámen. A tentýž sen se konala i instalace nového rokycanského faráře Miroslava Krejčího. Bylo to 20. listopadu 1932. Během roku tehdy dokázali nejen vystavět kostel, ale i sborový dům s farním bytem, který ke kostelu těsně přiléhá. Budova, kterou navrhl architekt Bohuslav Chvojka, člen plzeňského Západního sboru, je ve funkcionalistickém stylu.

Poslechněte si článek:

Stavbu provedl stavitel Václav Beran, člen  sboru v Rokycanech.

Od té doby toho kostel už prožil víc než dost. Léta tučná i hubená, s plnými i skoro prázdnými lavicemi. Byl poškozen při válečném spojeneckém bombardování rokycanského nádraží, opraven a vylepšen o přistavěnou modlitebnu, která byla současně i divadelním sálem. A tak se tu po léta střídaly a stále střídají bohoslužby nedělní i sváteční, pobožnosti, modlitební chvíle, setkání dětí, mládeže, střední generace i seniorů, křtiny, konfirmace, svatby, pohřby… Ekumenická shromáždění i zahraniční návštěvy. Ale také se tu odehrávala tajná setkání odbojářů za okupace a pak vojenské bohoslužby americké armády na jaře 1945. Bazary, sbírky starého šatstva pro potřebné doma i ve světě, zkoušky a ro3představení divadel, koncerty všech žánrů, zkoušky pěveckého sboru, přednášky a besedy, promítání, shromáždění jiných církví, nízkoprahový klub pro mládež. A ovšem taky opraváři, řemeslníci, stavebníci a tak dále a tak dále. Nebylo to vždycky všechno najednou, ale jak šel čas, tohle všechno už rokycanský kostel zažil. A těch kazatelů, co zde kázalo, a lidí, co do něj za ta léta vkročilo a něco prožilo…

A tak tohle krásné výročí – 85 let od položení základního kamene rokycanského evangelického kostela – chceme taky krásně oslavit. V sobotu 25. listopadu 2017 koncertem vokální skupiny Intonic a Lidové muziky z Chrástu, který začne v 19 hodin, a v neděli 26. listopadu slavnostními bohoslužbami od 15 hodin, při kterých poslouží kázáním senior Západočeského seniorátu bratr Miro Hamari. A ještě krásnější je, že nebudeme slavit sami.

ro

Oslavíme současně i deset let služby Občanské poradny v Rokycanech Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. Dokonce vzpomeneme s představiteli města i na významného rodáka mistra Jana Rokycanu.

Těšíme se na všechny, kdo by chtěli slavit a radovat se s námi.

Ondřej Pellar, kazatel