Setkání po letech v rodné vesničce

Jméno: IMG_7103(ČB 12/2017) O druhém říjnovém víkendu navštívili naši vesničku, Růžďku na Valašsku, manželé Jana a Bohdan Mikoláškovi. Růždecká fara byla pro Janu, rozenou Koláčnou, po sedmnáct let domovem. Zde vyrůstala, prožila tu dětství a mládí.

V loňském roce se Mikoláškovi zastavili v Růžďce jen na chviličku, a tak jsme se všichni těšili na letošní rok, kdy jsme plánovali setkání s celým sborem.

Sestra farářka Jana nás v růždeckém kostele všechny mile přivítala z kazatelny, ze které slovo Boží před lety zvěstoval její tatínek a který mne, jako nemluvně, také křtil. Vybraný text kázání z 1. Korintským, 13. kapitoly a úryvek z dopisu tehdejšího růždeckého kurátora Františka Bartoně, adresovaného Janinu tatínkovi Josefu Koláčnému v době jeho zvažování kazatelské služby v našem sboru, nás mnohé dojal. Manžel Bohdan naše bohoslužby obohatil písněmi s doprovodem na kytaru a dal nám také možnost se ke zpěvu připojit.

Mikol2

Po společném stolování v budově fary byla příležitost k osobnímu setkání, rozhovoru a vzpomínání, jak se tehdy v našem sboru žilo. Byl jsem mile překvapen hojnou účastí a tím, že pozvání přijali i bratři a sestry z okolí. Bylo to setkání po více než čtyřiceti letech. Sestra Jana má však výbornou paměť a dokázala rozpoznat obličeje, které si z mládí ve vzpomínkách uchovala.

Další částí programu bylo hudební vystoupení bratra Bohdana s kytarou a filmové okénko ze života našich hostů ve Švýcarsku, kde našli místo k životu a k službě v církvi.

Naše sestra farářka Jana Kadlecová se však tohoto setkání už nedočkala, ačkoli je s námi ještě připravovala. Počátkem letošního roku její životní pouť náhle, při plném nasazení ve službě, skončila. Radost ze setkání s našimi hosty mohl s námi sdílet jen její manžel Zdeněk, který nám dál slouží k naší radosti ve sboru. V celém společenství je velmi oblíbený a pro všechny děti je „dědou z fary“.

Na krásnou neděli, kterou jsme mohli prožít díky našemu Pánu a milým hostům, budeme dlouho vzpomínat, a bude-li nám dopřáno, budeme se těšit na další setkání.

Jan Dančák, kurátor sboru