Co přinesla tradiční benefice našim klientům

Litoměřice aukce(ČB 1/2018)

Diakonie Vsetín: 118 000 Kč na podporu domácího hospice Devětsil
Licitování 9. ročníku tradiční aukce se ujal stand up komik Dominik Heřman Lev, známý z pořadu Na stojáka. Aukční katalog nabídl díla významných českých umělců, ale i valašských kovářů, řezbářů, šperkařů, sklářů, keramiků a malířů. Svými výrobky obohatili aukci i děti a senioři, kteří využívají služeb vsetínské Diakonie. V mramorovém sále vsetínského zámku se ovšem dražila též 34letá slivovice. Výtěžek podpoří Domácí hospic Devětsil, který vsetínská Diakonie provozuje již rok. Služba je určena rodinným příslušníkům,

Poslechněte si článek:

kteří se chtějí doma starat o nemocného v závěru jeho života. Hospicový tým je pečujícím k dispozici sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Stát domácí hospicovou péči zatím systémově nepodporuje. Peněžní prostředky od dárců a nadací jsou tedy nezbytné.

Diakonie Rolnička: 134 200 Kč na mikrobus pro dopravu klientů
V listopadu obsadila soběslavská Diakonie Rolnička pražské Divadlo Kampa. Začalo se spektakulárním představením: rolničkovskou verzí slavného Limonádového Joea. Rolí se zhostili starší žáci speciálních škol Rolničky. Šlo o premiéru, takže hercům se občas klepal hlas a třásla kolena. Dlouhotrvající potlesk diváků nakonec ale nakonec potvrdil, že představení bylo vynikající. Vedení samotné dražby se jako každý rok ujal herec a improvizátor Jaroslav Dušek.

Rolnička DušekCelkový výtěžek benefice, do kterého se započítal i prodej výrobků z dílen Rolničky přímo na místě, byl nejlepší za deset let. Peníze pomůžou při plánovaném nákupu nového mikrobusu. Při svozu klinetů do střediska a zpět domů mikrobusy Rolničky denně najedou více než 900 km. Dopravní služba je zásadní, zajišťuje dostupnost služeb Rolničky i klientům ze vzdálených míst.

Diakonie Brno: 200 000 Kč na bezbariérový vůz pro chráněné bydlení Letovice
VI. bienále pro Diakonii Brno probíhalo čtyři listopadové dny v brněnském Blahoslavově domě a propojilo obrovské množství lidí. Dvacet čtyři autorů věnovalo svá umělecká díla na dobročinnou aukci a prodejní výstavu. Patnáct moravských vinařství dodalo víno do benefičního koštu. Pražírna kávy Doubleshot obětovala čas i materiál pro kávovou seanci. Hudebníci koncertovali zadarmo.
Celou akci zajišťovalo pět desítek dobrovolníků. Výtěžek představuje významný příspěvek pro pořízení bezbariérového vozu, který poslouží klientům pobočky brněnské Diakonie v Letovicích. Jsou to převážně lidé s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením.

Betlém aukce projektDiakonie Betlém: 391 000 Kč na vybudování nového domova pro lidi s postižením
Dobrý základ nového domova pro dospělé s tělesným postižením položili dražitelé v dobročinné aukci v kloboucké sokolovně v polovině listopadu. Dražilo se 54 exponátů: výrobky klientů Betléma, skvělá vína od moravských vinařů, hustopečská mandlovice a obrazy regionálních umělců. Dražby se účastnilo 29 dražitelů, z nichž v napínavém soupeření pod taktovkou licitátora pana Miroslava Strouhala nakonec 25 uspělo. Cílem večera bylo získat finanční podporu na vybudování nového domova Betlém (viz foto) v Kloboukách u Brna, který Diakonie plánuje postavit v blízkosti Betléma nynějšího. V novém domově budou dvě domácnosti po šesti obyvatelích, z nichž každá bude ještě disponovat malou garsonkou pro odlehčovací službu. Pokud vše dobře dopadne a projekt získá ještě finanční podporu ve formě dotací EU, stěhovat do nového by se mohli klienti v roce 2020–21.

Litoměřice: 1 000 150 Kč na rekonstrukci chráněných dílen a bydlení klientů
Fantastický milionový výsledek přinesla 23. aukce v Litoměřicích. Královna večera, herečka Chantal Poullain, dovedla pro věc nadchnout přes 30 dražitelů. Vedle Litoměřice aukce 4uměleckých děl renomovaných autorů se bojovalo například o žížalí čaj, plastikovou sochu v životní velikosti i textilní a keramické výrobky z dílen Diakonie Litoměřice. Získané finance jsou určeny na rekonstrukci a nové prostory chráněných dílen a bydlení klientů litoměřické Diakonie.

Adam Šůra