Divoké husy. Štafeta štědrosti přímo od zakladatelů

logo(ČB 1/2018) Je to už dvacet let, co myšlenka založit Nadaci Divoké husy v České republice vznikla. Maarten de Vries, tehdejší ředitel holandských Wilde Ganzen, přišel s nabídkou, abychom stejný koncept, na kterém stojí jejich práce v Nizozemí, použili u nás. Oslovil několik lidí, které znal z předchozích cest ještě do totalitního Československa, ale nenašel nikoho, kdo by měl odvahu a chuť se o tuto věc zasadit.

Poslechněte si článek:

O Maartenově zklamání jsem tehdy řekla Jiřímu Štorkovi. Jiří byl farář, který citlivě vnímal potřeby lidí na okraji společnosti a vynalézavě hledal možnosti, jak jim pomáhat. Okamžitě tehdy reagoval: „To přece nemůžeme odmítnout, vždyť tohle tady potřebujeme.“ Přemostění mezi holandskou a českou realitou výborně logozvládal Peter Morée, který k nám původně přišel z Holandska studovat, ale později zde našel své profesní uplatnění i svůj domov. A tak se stalo, že jsme byli čtyři zakladatelé – Maarten, Jiří, Peter a já.

Do preambule prvního statutu jsme se o něco později snažili zformulovat to, o co nám šlo. Snad nevadí, když cituji doslovně ten více než dvacet let starý text. A možná je dobré si uvědomit, co z toho stále platí: „Úmysl Nadace Divoké husy přesahuje pouhé shromažďování a přerozdělování finančních prostředků. Podporou rozmanitých projektů chce nadace také informovat širokou veřejnost o vynalézavosti občanů v různých sdruženích, kteří se s odvahou a tvořivostí pouštějí do řešení naléhavých problémů ve svém okolí. Nadace chce ovlivňovat veřejnost tak, aby se i v naší zemi soustavně rozvíjelo vědomí sounáležitosti s těmi, kdo potřebují povzbudit, a chce, aby tu zdomácněla ochota podílet se na tvorbě nového světového étosu.“

1dh_cbDěkuji všem, kteří převzali štafetu po nás, zakladatelích, a Divokým husám přeji mnoho příznivců, štědrých dárců a dobré projekty k prospěchu těm nejpotřebnějším.“

Eva Grollová,
jedna ze zakladatelů Nadace divoké husy

Přátelský kruh

Ano, „Divoké husy“ rády přilétnou tam, kde lidé dobré vůle spojí své úsilí, aby pomohli někomu dalšímu, potřebnému. A i když to podle zpráv, které se na nás valí, vypadá, že takových lidí ubývá, není to tak. Je jich pořád ještě hodně – mezi věřícími křesťany, mezi nevěřícími i mezi těmi, kteří věří jinak.

Ekumenismus praktikovaný křesťany už dávno zlomil nedůvěru k „těm druhým“ a odstranil různé předsudky. Dalších předsudků a obav z cizího, neznámého se ještě musíme zbavit. Nadace Divoké husy vznikla díky ekumenické spolupráci a těší se, že se bude podílet na mnoha projektech a podporovat dílo dobrých lidí, ať už jsou domácí, či cizinci, lidé jakéhokoliv vyznání, či bez něj.

Marie Boháčová, předsedkyně dozorčí rady Nadace divoké husy