Kříž pokoje

DSC02804(ČB 1/2018) Jak rehabilitovat symbol kříže, když si s dětmi vyprávíme o rozdělení církve a křižáckých výpravách? Nedávno jsem dostala z Německa několik dřevěných kostiček s názvem Friedenskreuz, kříž pokoje, a k tomu tři knížky návodů k použití. Možná ne přesně podle návodu, ale zdálo se mi, že ten barevný kříž ty naše rozdělené černobílé spojuje docela hezky.

Poslechněte si článek:

Kříž pokoje
Co znamená kříž? Dvě břevna, svislé a vodorovné. Míří nahoru a do stran. Připomíná ukřižování.

Ve sboru letos s dětmi na náboženství mluvíme o církevních dějinách. Historie to není vždycky slavná. Na jednu listopadovou středu připadla kapitola o rozdělení církve na východní a západní, církevní schizma.

Luděk Rejchrt ve své knize Taková dlouhá cesta tuto kapitolu nazývá „Rozdělila se v proklínání“. Římský papež a cařihradský patriarcha se navzájem vyobcovali z církve. Psal se rok 1054. Vzdálenost mezi Římem a Cařihradem se zvětšila. Klatba byla z obou stran odvolána až po více než devíti stech letech.

Symbolem obou církví, východní i západní, je kříž. Ten pravoslavný má navíc ještě další dvě příčná břevna. Kříž byl také znamení vojáků, kteří šli do křižáckých válek. Bylo mi smutno, jaké dějiny to dětem vyprávíme.

DSC02860Nakreslili jsme dva kříže. Latinský a pravoslavný. Položili jsme jeden na západ, jeden na východ. Mezi těmito kříži byl kruh z několika barevných dřevěných kostiček. Koruna, hvězda, vlny, holubice, dům, rozlomený chléb a džbán. Každá z těchto věcí symbolizuje kousek z Ježíšova příběhu.

● Královská koruna: Ježíš se narodil jako král pokoje, z královského rodu Davidova. Je to král jiný než Herodes.
● Hvězda: Jako znamení, že se narodil král pokoje, poslal Bůh hvězdu. Přišli se poklonit lidé chudí i bohatí.
● Vlny: Ježíš vyrostl v Nazaretu, byl vychován v židovské víře, znal proroky, nechal se pokřtít od Jana v Jordánu.
● Holubice: Po křtu se nad Ježíšem objevila holubice a ozvala se slova: toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil.
● Dům: V Nazaretu začala Ježíšova cesta k lidem, přináší radostnou zvěst o Božím království, novém životě. Ježíš přichází k lidem do domů.
● Chléb: Ježíš jde ke všem bez rozdílu, nerozlišuje. Jde k hodným i zlým, dává chleba, uzdravuje, jeho láska je bez hranic.
● Džbán: Na Velikonoce jde Ježíš do Jeruzaléma, vjíždí na oslátku, lidé ho vítají, volají hosana. V Jeruzalémě jsou i další, ti Ježíše tak nadšeně nevítají. V Jeruzalémě Ježíš s učedníky slaví velikonoční večeři, lámou chleba, pijí víno.

DSC02804Z jednotlivých barevných částí jsme složili kříž. Na kříži Ježíš končí svůj pozemský život, zároveň začíná něco nového, po vzkříšení se rodí církev, symbolizuje ji kříž…

Jsem ráda, že křesťanství nejsou jen lidské boje a rozdělení. Že ten pravý Ježíšův kříž přece jen je středobodem, spojením nebe a země, pozváním pro všechny. Pohled na kříž připomíná otevřenou náruč. Pojďte ke mně všichni. Ze západu, východu, se svými břemeny a kříži.

Lenka Ridzoňová