Vyslání kaplanů a podpis ekumenické smlouvy

Y3A3952(ČB 1/2018) Slavnostní vyslání nově ustanovených vězeňských kaplanů a dobrovolníků se konalo 14. 12. 2017, na Den českého vězeňství.

A vůbec poprvé se tak stalo při ekumenické bohoslužbě, a to v pražském kostele sv. Václava na Zderaze, který sloužil v 19. stol. jako novoměstská trestnice.

Poslechněte si článek:

Bohoslužbou provedl hlavní kaplan vězeňské služby Pavel Kočnar; spolu s předsedou Vězeňské duchovenské péče (VDP) Pavlem Zvolánkem pak představili nových 15 kaplanů a 19 dobrovolníků, kteří složili slib do rukou generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla a předsedy Ekumenické rady církví Daniela Ženatého.

Y3A4001Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference uznávají Vězeňskou duchovenskou péči, z. s. jako nadkonfesijní sdružení, které pečuje o vyváženou a poučenou duchovní a pastorační činnost ve věznicích a vazebních věznicích v České republice. V tomto smyslu uzavřeli představitelé ERC a ČBK s VDP smlouvu, podle níž mají být k duchovní a pastorační službě pověřováni zkušení duchovní a laici, patřičně seznámení s ekumenickým prostředím a specifickými podmínkami vězeňských zařízení. VDP pořádá pro své nové členy nástupní kurzy a mezioborové semináře a stará se o další vzdělávání. Všechny tři smluvní strany považují za nezbytné, aby kandidáti na kaplanskou službu prošli roční předchozí praxí v podobě dobrovolné duchovní a pastorační činnosti ve vězení. Podepsání smlouvy potvrzuje jedinečnost ekumenické duchovní péče v českých věznicích, konaných ve spolupráci 13 křesťanských církví.

Smlouvu podepsali 14. 12. 2017 předseda VDP Pavel Zvolánek, pověřený biskup ČBK Josef Kajnek a předseda ERC Daniel Ženatý.

Jana Plíšková