Učitelé Evangelické akademie v Bělči

Dsc_5223(ČB 1/2018) Pedagogové našich škol, sdružených do společenství Evangelické akademie, se jako každý rok v podzimním ubývání světla sjeli do Bělče, aby se sdíleli, potěšili, ale též obohatili vzácným nebývale aktuálním slovem Tomáše G. Masaryka k žáčkům, která pronesl po deseti letech existence nového demokratického státu. Soustředěně jsme naslouchali, když nám je tlumočil kolega Daniel z Bratrské školy.

Poslechněte si článek:

Milý host našeho setkání – člen synodní rady Pavel Pokorný – mohl zakusit atmosféru radosti, hrdosti i veselí, která každoročně tmelí naše společenství, ač jsme z různých měst, máme jinak velké děti svěřené do výchovy i ke vzdělání, naše školy procházejí každá jinak turbulencemi demografických změn a podporu komunit, ve kterých působí, zažívají různě silnou. Přesto každá z nich přináší svým bližním mnoho dobrého.

Dsc_5320Setkání v Bělči mají svůj ustálený rámec, potěšeno bývá tělo, duše i duch návštěvníka. Letos naše večerní setkání i dopolední přednášku o výrazných rysech osobnosti Martina Luthera kromě kytarových tónů rámoval štěkot poměrně divokých psů, kteří tam měli také se svými pány sešlost a když jsme se vydali na krátkou procházku před obědem, venkovní prostor docela ovládali. Byli však naštěstí drženi v patřičné vzdálenosti nejen od nás, ale i od sebe navzájem. Příště, díky Bohu, potkáme jen kytarový soubor. Už při loučení jsme se těšili!

Helena Wernischová, koordinátorka škol Evangelické akademie