Otevřený dopis vojenských kaplanů ČCE synodu. A poznámka k němu

DSC_5594(ČB 2/2018)
Vážení bratři, vážené sestry,
velmi nemile se nás dotklo rozhodnutí 34. synodu ČCE, podle něhož od ledna 2018 nemůžeme vykonávat v minulých letech osvědčenou praxi právoplatně oddávat snoubence. Byli jsme církví vysláni a pověřeni duchovenskou službou mezi vojáky, tedy do prostředí necírkevního. Naše služba je primárně nemisijní, cílem není udělat z vojáků členy církve, o Bohu mluvíme, jsme-li k tomu vyzváni. Naším úkolem je doprovázet vojáky a zaměstnance resortu Ministerstva obrany ve všech situacích života, a je-li to vhodné, osobní vztah k Bohu

Poslechněte si článek:

i k církvi nezamlčet. Mezi situace, kdy mluvíme o Božím řádu, bezesporu patří i požehnání manželům a příprava na manželství. Tím, že nemůžeme oddávat ty, kteří za námi s důvěrou přicházejí, stáváme se pro ně nečitelní a nedůvěryhodní. Nesystémové rozhodnutí synodu nás staví do nerovnoprávného vztahu s ostatními kolegy, nemá oporu v církevním zřízení, je zcela neliturgické, neteologické, nemisijní, a ve svém důsledku z nás dělá duchovní druhé kategorie. Chápeme, že při uzavírání sňatků je třeba se řídit platnými zákony i pravidly církve. Až dosud jsme je vždy plně respektovali. Do služby v armádě jsme vstoupili s požehnáním církve, máme dostatečné vzdělání, pastorační praxi i mnoholetou zkušenost ze sborového života. Rozhodnutí synodu tudíž považujeme za bezdůvodné a diskriminující. Proto žádáme o zrušení jeho platnosti.

pplk. v. z. Mgr. Pavel Ruml, t. č. poradce ministra obrany pro duchovní službu
mjr. Mgr. Jan Blažek, t. č. kaplan Ústřední vojenské nemocnice Praha
kpt. Mgr. Jiří Zedníček, t. č. kaplan 24. základny dopravního letectva Praha Kbely
kpt. Mgr. Roman Lukáš, t. č. kaplan Velitelství vojenské policie Olomouc
kpt. Mgr. Jan Kupka, t. č. kaplan Hradní stráže Praha
npor. Mgr. Gabriela Horáková, t. č. kaplanka Vojenské akademie Vyškov
npor. Mgr. Dan Petříček, t. č. kaplan 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice
npor. Mgr. Drahomír Frühbauer, t. č. kaplan 44. lehkého mechanizovaného praporu Jindřichův Hradec

Poznámka k otevřenému dopisu vojenských kaplanů
Rozhořčení vojenských kaplanů naprosto chápu. Jejich služby si vážím. Myslím, že možnost oddávat by mít měli. Stejně jako kaplani v jiných institucích. Synodní rada podala v tomto smyslu návrh na synod v roce 2017. Ten však nebyl přijat. Mám před sebou záznam z rozpravy na synodu. Nezazněla v něm nejmenší pochybnost o významu kaplanství. Týkala se ryze technické stránky věci. Musíme být schopni nade vší pochybnost i po letech doložit, že manželství bylo uzavřeno platně. Potřebujeme vnitřní řády a směrnice, které budou srozumitelné, jednoznačné a pokryjí všechny situace. Jasně stanoví postup a odpovědnosti. Zvláště pak to, kde a jak se povede evidence o vykonaných sňatcích. Synod současná pravidla pokládal za nedostatečná. Synodní rada nyní připravuje návrh na jejich úpravu. Doufám, že se nám podaří nalézt řešení přijatelné pro všechny.

Pavel Pokorný, člen synodní rady