Hýbat životními kótami je dobrodružství. Projekt VENITE

logo Venite(ČB 2/2018) Projekt VENITE nabízí vzdělávání mládeže i pracovníků s mládeží. Ptali jsme se faráře Pavla Juna, odborného garanta tohoto projektu:

Proč vzdělávat právě mládež? Není už pozdě?
Vůbec. Mladí lidé se učí uchopit život a víru svobodně a existenciálně. Dětem se kladou „životní kóty“ (odsud, potud, tudy…) a dospělí se pak o ně opírají. Ale dospívání je úžasná doba, kdy se s „životními kótami“ může a má hýbat.

Poslechněte si článek:

Mohou se vytáhnout a znovu (i zkusmo) „umisťovat“ a přitom se dá prožít, co opravdu obsahují a znamenají. Nádherné dobrodružství, krásné objevování…

Čeho byste chtěli dosáhnout?
V souvislosti s projektem vznikla velmi vážná, hluboká, chvílemi i vášnivá diskuse o práci s mládeží v církvi. A objevilo se dost palčivých témat. Teď jsou před námi výzvy, které mohou v této práci konkrétně pomoci.

Jaké ambice na tomto poli máš ty sám?
Přiznám, že po mnohaleté farářské práci v církvi a s mládeží by mi stačilo, kdybychom pomohli k tomu, aby mladým lidem stálo za to v prostoru a společenství církve zůstávat.

Co by je k tomu mělo dovést?
To že vytuší: za řečí víry, která zní tak často cize nebo častěji až trapně banálně, se skrývá cosi, kvůli čemu má smysl zůstat. Byl bych rád, kdyby poznali, že v souvislosti s příběhem Ježíše Krista se otvírá nádherný rozměr života i jeho smysl.

Kde podle tebe potřebuje mládež nejvíce pomoct?
Myslím, že nejvíc je potřebí dodat onu naději (tušení), že stojí za to „zůstávat“ a angažovat se, že se tu skrývá „poklad v poli“. Konkrétně můžeme pomáhat s tématem víry, učit se je promýšlet a komunikovat. Nabízíme výuku programů, v kterých se otvírá evangelium.

DSC_0265Na co se v rámci projektu těšíš?
Je hezké potkávat v církvi angažované zvědavé lidi a vidět, jak spolu mluví o církvi, o Kristu… Je to velmi inspirativní.

Můžeš ještě říct pár slov k logu?
Otevřené dveře a prostřený stůl symbolizují otevřenost, pozvání k vejití (venite). Způli vyčárkovaná ryba na pootevřených dveřích představuje hledání křesťanského tajemství.

O projektu VENITE
Loni jsme připravili víkendové semináře pro seniorátní odbory mládeže (SOM). Podařilo se nám proškolit 10 z 13 těchto odborů. Nabídli jsme dva tematické semináře, jeden s mezinárodní účastí.

Letos připravujeme seminářů několik, pro veřejnost bude asi nejlákavější víkend s pracovním názvem „Jak jen to říct?“, kde probereme komunikaci z různých úhlů pohledu; i s pozvaným psychologem. Na jaře zopakujeme víkendová setkání pro SOMy. Náplní je tentokrát dílna s názvem „Jak připravit zamyšlení na setkání mládeže“ a přednáška „Gramatika víry: Jeden Bůh a Spasitel“. Víkend doplňujeme dalším programem na přání konkrétního SOMu.

Dále se otevře „grantový systém“, ve kterém budeme mládeži na její projekty rozdělovat peníze. Sledujte naše webové stránky – http://venite.evangnet.cz/.

Miriam Richterová