Farář z Glasgowa v Praze

Sinclair(ČB 2/2018) K péči o bohaté vztahy mezi Českobratrskou církví evangelickou a církvemi v anglicky mluvících zemích významně přispěje farář Skotské presbyterní církve David Sinclair. Od Nového roku působí v ekumenickém oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE a stráví tam následující čtyři roky. Bude se starat o zahraniční návštěvy, organizovat jejich program a podle potřeby bude k dispozici také farním sborům, které mají nebo chtějí se sbory v anglicky mluvících zemích rozvíjet partnerství.

Poslechněte si článek:

David Sinclair byl od roku 2008 do konce loňského roku farářem Wellingtonského farního kostela v Glasgowě. Předtím byl seniorem seniorátu Glasgow a tajemníkem Rady pro církev a společnost, která je součástí organizační struktury Skotské presbyterní církve. Ke své čtyřleté misi v ČR řekl: „Nastal správný čas pro novou výzvu před odchodem do důchodu“.

Do Česka přijel i se svou ženou Mary, bývalou učitelkou. Od listopadu začali oba v Praze navštěvovat intenzivní jazykový kurz češtiny, jen vánoční svátky strávili ještě s dětmi a vnoučaty ve Skotsku.

Skotská presbyterní církev má s českými evangelíky dlouhodobé a těsné vztahy. Při vzniku Českobratrské církve evangelické a budování církevních struktur v roce 1918 bylo skotské presbyterně-synodní zřízení pro organizaci nově ustavené církve vzorem. Čeští teologové chodili studovat do Edinburghu již v 19. století a první polovině 20. století; po roce 1989 se kontakty mezi církvemi obnovily. V posledních letech byli do sborů skotské církve vysláni faráři Magdaléna Trgalová a Petr Peňáz, kteří tam pracovali a žili se svými rodinami. V současnosti tuto službu koná farářka Ida Tenglerová. „Vzájemná spolupráce patří k radostným věcem naší pozemské pouti při budování těla Kristova a při společném hledání, jak svědčit o reformované víře v našem světě,“ řekl při vyslání Davida Sinclaira do Česka tajemník Rady světové misie Skotské presbyterní církve.

Přejeme Sinclairovým, aby se tato slova naplnila a aby se jim mezi námi dobře žilo i dobře pracovalo.

DaZ