Český bratr 2/2018. Téma: Mládí v církvi

Úvodník

Mladá stoletá církev

Je sto let hodně, nebo málo? Stoletá stařenka, zejména čilá, soběstačná a s bystrou myslí, je hodna důstojného obdivu. Na druhou stranu – co je sto let ve srovnání s dějinami lidstva, s existencí křesťanstva, s věčností?

Poslechněte si článek:

Tématem tohoto čísla je mládí, mladí lidé v církvi. Naděje budoucnosti. Čas dospívání je z pohledu celého života vlastně velice krátká životní etapa. Pár let mezi vrstevníky – při schůzkách křesťanské mládeže, společných výletech, brigádách, setkáních, sjezdech. Toto období je však důležité, snad nejdůležitější ze všech. Hledáme životního partnera, dokončujeme vzdělání a zařizujeme si život do budoucna. Kotrmelců nebo neúspěchů asi každý pár zažije, ale po jejich překonání jde životem dál zocelen a posílen. Kéž i naše evangelická církev jde dál dějinami jako mladá stařenka či stoletá mladá dáma s nadějným výhledem a posílena vším, čím za sto let prošla.

V historické části rubriky Téma se tentokrát dočtete o tom, co předcházelo generálnímu sněmu evangelických církví v roce 1918, v části věnované současnosti přinášíme rozhovor s mladou farářkou. Můžeme nahlédnout, jak mladí dnes uvažují, co je pro ně důležité, proč a kam cestují, jak ovládají cizí jazyky. Na titulní straně i uvnitř listu nás provázejí fotografie Benjamína Skály, dvorního fotografa snad celé církve. Jsou z akcí mládeže, jak je fotograf zachytil coby jeden z účastníků během loňského roku.

DŽ portrét na webVíce slunce v předjarním měsíci a inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – K. Müller
Habemus ČCE! Na cestě k církvi 2/2 – A. Rozbořilová
Rozhovor s farářkou Sašou Jacobea: Z pouti se člověk vrátí jiný – D. Ženatá
Otázka na tělo: Co pro vás znamená „křesťanská výchova?“

MOJE CÍRKEV
Žít z radosti, která se nevyčerpá – Š. Grauová
Klubko jazyků při setkání křesťanův Basileji – R. Ridzoňová
Když Bible hoří tak, že chytí srdce – M. Medková
Farář z Glasgowa v Praze – DaZ
Rozhovor s Markusem Meckelem, ministrem, který sjednocoval Německo – J. Kašpar
Je milé, když si vás v cizím  prostředí někdo všimne – P. Queisnerová
Hýbat životními kótami je dobrodružství. Projekt VENITE – M. Richterová
Dobré zprávy na cestě k samofinancování – R. Mazur
Proč to říkat pomalu, když to jde říct rychle – P. Sláma
Farář a chartista Miloslav Vašina – J. Kirschner

DIAKONIE
Češi a cizinci u jednoho stolu – A. Šůra

SLOVO
Konfirmace – T. Pavelka
Otevřený dopis vojenských kaplanů ČCE synodu. A poznámka k němu
Únor na Islandu – A. Palán
Poslední slovo: Žijí svou víru teď, dnes, tady – S. Jacobea

RECENZE
Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži – L. Ridzoňová
Martin Bedřich: Po stopách baroka v Čechách – J. Kirschner