Sedmdesát let českobratrského sboru v Opavě

s25(ČB 3/2018) První bohoslužby německé evangelické církve v Opavě se konaly 4. prosince 1864. Ještě týž den se opavští evangelíci konstituovali jako místní sdružení evangelické nadace Gustava Adolfa. K definitivnímu ustavení samostatného, tehdy německého sboru došlo 6. srpna 1871 zvolením osmičlenného staršovstva. V letech 1896–1899 si němečtí evangelíci podle plánu Ferdinanda Hickela postavili kostel v novogotickém stylu.

Poslechněte si článek:

Poválečné časy
Konec války přinesl další rozvoj kazatelské stanice v Opavě. Přestože bylo město z velké části pobořeno a členové rozptýleni, už 29. července 1945 se konaly první českobratrské bohoslužby v poškozeném kostele bývalé německé evangelické církve. Bohoslužby byly konány každou neděli, v kázání se střídali bratři faráři Jaroslav Kantorek z Ostravy a Jaroslav Kryštůfek z Krnova. Počet evangelíků rostl a členové kazatelské stanice začali uvažovat o založení samostatného sboru.

Rozhodnutím Synodní rady Českobratrské církve evangelické byl zřízen k 1. únoru 1948 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické Opava. Poté bylo zvoleno první dvanáctičlenné staršovstvo, prvním kurátorem sboru se stal bratr Stanislav Baťa. Sborové shromáždění zvolilo jako prvního faráře Karla Veselého. Již v prosinci roku 1949 byl slavnostně otevřen sborový dům v Lidické ulici č. 2, kde se sbor schází do dnešních dnů.

Od této doby českobratrský sbor v Opavě zvěstuje Boží slovo k potěšení a povzbuzení. Dnes má 433 členů nejen z Opavy, ale i ze Sudic, Horního Benešova a Velkých Heraltic. Sbor se účastní i práce v místní komunitě, například po povodních v roce 1997 získal z mezinárodních fondů prostředky pro okamžitou pomoc i pro bydlení nejvíce potřebných. Od počátku také v našem městě aktivně podporoval práci s bezdomovci.

DSC00311Slavíme jubileum
V letošním roce si tento českobratrský sbor s vděčností připomněl sedmdesát let od svého založení. S vědomím, že církev má co slavit, ale také s vděčností, pokorou i s nadějí jsme program oslav připravili. Vše začalo již v sobotu 3. února odpoledne programem pro děti, připraveným rodiči a mládeží, který byl tematicky zaměřen na výročí sboru. Odpoledne jsme završili konzumací krásného dortu, který měl takřka sedmdesát svíček a děti zpívaly „… mnoho štěstí, milý sbore…“

V neděli se konaly bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně. Na text 1J 4,16, který byl hlavním mottem oslav, kázal bratr synodní senior Daniel Ženatý. Po dopoledním rozhovoru a vzpomínkách následoval společný oběd a sbor se s milými hosty sešel ještě odpoledne. Všechny přítomné přivítal nynější opavský farář Pavel Janošík, který mluvil o významu společenství sboru a o jeho cestě do budoucna. Na tomto setkání se uskutečnil také slib dvou nově zvolených náměstků seniorátní kurátorky. S vděčností jsme přivítali syny a manželky dvou již zesnulých farářů. Syn prvního faráře Karla Veselého Pavel a syn druhého faráře Jaroslava Košťála Štěpán vzpomínali na své dětství ve válkou poničeném městě. Na tyto vzpomínky navazovala slova bývalých farářů Daniela Tomeše a Jana Lukáše. Jejich krátké vstupy byly pro další růst sboru povzbuzující. Po pozdravu ekumenických hostů a bratra seniora Marka Zikmunda následovala přednáška synodního seniora Daniela Ženatého na téma „Co může Českobratrská církev evangelická nabídnout svému okolí“. Ve svém krátkém, ale o to konkrétnějším zamyšlení mluvil o možných přínosech naší církve, potažmo křesťanů, s důrazem na zvěstování evangelia jako osvobozující zprávy pro tuto nemocnou společnost, která potřebuje slyšet jasné slovo v pravý čas.

Do celodenního programu se kromě našich hostů zapojily děti z nedělní školy, pěvecký sbor a opavská mládež, která, kromě vlastního zpěvu, doprovázela společné písně hrou na housle, saxofon a klavír. Na závěr našeho setkání zazněl chorál „Mocný Bože při Kristovu“ a vyslechli jsme i moderní jazzovou improvizaci na tuto píseň.

Nyní zbývá poděkovat. Poděkovat Hospodinu za všechna dobrodiní, která tento sbor mohl po sedmdesát let přijímat, a jak věříme, bude přijímat i nadále. Poděkovat našim hostům, že přijeli a spolu s námi se zúčastnili oslav vděčnosti. A všem domácím, kteří se podíleli na přípravě.
Pokud byste chtěli vidět fotografie nebo zjistit další informace o tomto setkání, podívejte se na naše webové stránky http://www.evangeliciopava.com/

Antonn Plachý