Liturgie k večeři Páně (podle Gerda Theissena)

ilu (20) - kopie(ČB 3/2018) Epikleze

Hospodine, náš Stvořiteli a Vykupiteli,
nechal jsi vyrůst obilí a hrozny,
které jsou proměněny skrze lidskou práci
v chléb k životu a ve víno k oslavě.
Učiň je pro nás znamením,
že chceš i jinde proměňovat svět
a my na tom smíme mít podíl.

Poslechněte si článek:

Proto pošli svého Ducha do našich srdcí,
aby nás pomocí tohoto pokrmu proměňoval:
z lidí, kteří žijí na úkor druhých,
v lidi, kteří si navzájem pomáhají.
Z lidí, kteří za sebe nechávají umírat jiné,
v lidi, kteří žijí jeden pro druhého.
Z lidí, kteří spotřebovávají jiné životy,
v lidi, kteří se za jiné životy nasazují.
Obnov svoji smlouvu s námi k životu,
také pro ty, kteří tebe a život zradili.
Proměň nepřátelství v radost,
nesmiřitelnost ve smíření a
nespravedlnost ve spravedlnost všech,
kteří mají podíl na chlebu a víně.
Proměň nás tímto pokrmem
v bratry a sestry,
abychom tvořili jedno tělo
a cítili bolest i radost všech jeho částí.
Také abychom vnímali tvoje utrpení za nás
a tvoji smrt pro nás.
A nejvíce však, abychom prožívali tvůj život v nás,
který je silnější než utrpení a smrt.

Dej nám jistotu,
že v nás chceš přebývat
a že my v tobě smíme žít:
Ty v nás a my v tobě.
Tak jako tyto dary
z nás činí jednotu,
když tento chléb jíme
a toto víno pijeme.
Tak nám daruješ
svoji přítomnost
v této chvíli,
dnes, zítra i na věky.
Amen.

Lukáš Klíma