Marta Tefrová oslavila devadesáté narozeniny

25.2.2018 176(ČB 4/2018) V neděli 25. února 2018 jsme měli v pardubickém sboru pěknou slavnost. Se sestrou Martou Tefrovou jsme si připomínali její 90. narozeniny. Marta Tefrová se narodila 27. února 1928 v Luži a v roce 1950 přišla do Pardubic, kde do r. 1969 pracovala jako sborová sestra a od r. 1963 do r. 1999 byla členka staršovstva. Při nedělním shromáždění byla hostem na kazatelně farářka Jana Potočková, rozená Doležalová a vpředu v kostele zaplnily lavice rodiny syna Blahoslava a dcery Marty.

Poslechněte si článek:

Při ohláškách jsme sestře Tefrové poblahopřáli, předali květiny, dort a obraz od Martina Víška. V řeči bratra kurátora zazněla tato slova: „Milá sestro Tefrová! Dnes se společně chystáme oslavit vaše významné životní jubileum, devadesáté narozeniny. Už jenom 25.2.2018 250dosažení takového věku je důvodem k radosti a oslavě, ale my zde, v tomto společenství, ve vaší širší či druhé rodině, můžeme děkovat také za to, že jste většinu života strávila mezi námi, téměř dvacet let jste zde pracovala jako sborová sestra a po sedm volebních období jste byla ve staršovstvu. V dobách zlých i dobrých jste stále byla tou dobrou duší sboru, osobou, která spojovala a vždy pomáhala. Jménem sboru a staršovstva vám přejeme, ať vám dále slouží zdraví a máte mnoho radosti a Božího požehnání do dalších dní svého bohatého života. Jsme rádi, že vás máme mezi sebou!“ Po bohoslužbách nás rodina pozvala na faru, kde bylo připraveno pohoštění a ze života sestry Marty se promítaly fotografie. Byla to krásná neděle!

Hana Capoušková, místokurátorka; foto Pavel Capoušek