Polévka, kniha a modlitba

DSC03876(ČB 4/2018) Je půlka března, sobotní podvečer, v kostele na kopci se schází dvacítka dětí; těch místních střešovických a sousedních dejvických. Jako vždy je naše jarní přespávání v kostele spojeno s vařením a postní sbírkou. Chystáme polévku, která se následující neděli po bohoslužbách prodává a utržené peníze jdou právě na sbírku diakonie. Letos na Oázu míru v uprchlickém táboře v jordánském Zátárí. Diakonie zde pomáhá vybudovat knihovnu a kavárnu. To nás inspirovalo, abychom nejen vařili polévku, ale připravili i „kavárnu“. Proto děti vyrábějí i několik druhů dobrot, které se budou nabízet k nedělní kávě. Další věc, která má vzniknout, je kniha, kterou bychom rádi do knihovny v uprchlickém táboře poslali.

Poslechněte si článek:

O organizaci vaření se stará několik maminek, večerní program připravili pro děti konfirmandi a mládež. Úkolem dětí bylo vytvořit stránky do knihy a předat je určenému knihovníkovi. Během tvoření stránek bylo ale několik menších dětí uneseno a odvedeno do ztemnělé klášterní zahrady. Staly se z nich zajaté africké děti, které měly pak být ostatními vysvobozeny. Běháním v zahradě stránky knihy utrpěly mírné či větší újmy, kalhoty jednoho z účastníků také vzaly za své, do kostela jsme si donesli spoustu bláta, ale úkol je splněn. Děti zachráněny, druhý den vráceny rodičům v plném počtu a jen s drobnými oděrkami, kniha do zátárské knihovny nevypadá zánovně, ale je hotova a na účet sbírky vybráno něco přes 3,5 tisíce Kč.

DSC03849V sobotu večer, když děti zalehly do spacáků, mládež a konfirmandi ještě připravili na neděli přímluvnou modlitbu. Úkol vzali vážně, diskuse, jak formulovat svou starost o politické poměry v naší zemi, byla vášnivá i humorná a trvala dlouho do noci. Toto je výsledek:

Prosíme, aby lidé dokázali soucítit s bližními, kteří se nemají tak dobře jako my.
Prosíme za lidi bez práce, domova a svobody.
Prosíme také za ty, kteří mají práci, domov, svobodu, ale nedokážou si toho vážit.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme za zodpovědnost, moudrost a ohleduplnost pro ty, kdo mají autoritu nad životy druhých, zejména prosíme za učitele.
Prosíme za vzájemné pochopení mezi generacemi, mezi lidmi různého vzdělání a bydliště. Daruj nám pokoru, abychom se necítili nadřazeni lidem s jinými názory.
Prosíme, ochraňuj média, zejména veřejnoprávní, i novináře v nich působící před útoky politiků.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme za národnostní i jiné menšiny, aby mohly rozvíjet svou kulturu i jazyk.
Prosíme, nauč nás poučit se z dějin, abychom neopakovali chyby svých předků.
Prosíme, abychom dokázali vážit si přírody.
Prosíme, nauč nás se modlit.

Lenka Ridzoňová