Politický neklid v Evropě?

Halik(ČB 4/2018) Rok 2018 je rok několika výročí zásadních zvratů v české, německé a evropské historii. Aktuálnímu dění při radikálně odlišném postoji k Evropě v českém a německém prostředí se věnovala výroční třídenní konference sdružení Ackermann-Gemeinde s názvem Odpověď na neklidný čas je Evropa. V obou zemích bylo krátce po volbách, takže právě toto téma se stalo spojovníkem k diskusi.

Svrchovanost je třeba sdílet
„Evropská unie je inteligentní odpověď na změny 21. století,“ prohlásil bývalý předseda Německého spolkového sněmu prof. Norbert Lammert. Podle něho již nejsou národní státy v pravém slova smyslu svrchované.

Poslechněte si článek:

Aby bylo možné společným postupem co nejvíce ovlivňovat světové záležitosti, svrchovanost je totiž třeba sdílet. V navazující debatě se chopil slova Karel Schwarzenberg. Znepokojuje ho ustupující atraktivita demokratických stran.

Na momenty přelomů českých dějin 20. století se zaměřoval druhý den konference. Historik Petr Koura z Ústí nad Labem odkazoval na říjen 1918, září 1938, únor 1948 a srpen 1968. V následující diskusi byla soudržnost v Evropě projednávána v jednotlivých společnostech, které se, jak se zdá, v současnosti nacházejí ve velkém nebezpečí všude. Klaus Prömpers v zásadě schválil nepokoje, protože vedou ke změnám. Bývalá česká poslankyně Nina Nováková tento názor sdílela. Tu zneklidňuje, že dnešní mládež v České republice si již dokáže představit život mimo EU. Koura odkázal v diskusi pod vedením novináře Kiliana Kirchgeßnera na význam osvícenské a vzdělávací práce.

HalikNezůstaňme klidní
Hlavní mluvčí třetího dne konference byl Tomáš Halík, předseda České křesťanské akademie. Pokud jde o populismus a vývoj v Polsku a Maďarsku, občané by neměli zůstat klidní, řekl. Ve volání po klidu vidí nebezpečnou frázi a varoval před lhostejností ke společenskému vývoji. Německý velvyslanec v Praze Christoph Israng povzbudil křesťany, aby neztráceli optimismus a naději. K tomu citoval Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Dále varoval před rozdělováním jak mezi národy, tak v národech samotných. V této souvislosti chválil působení Ackermann-Gemeinde na německé i české straně. Podle generálního tajemníka České biskupské konference Stanislava Přibyla je málo věcí, na které by se lidé dnes mohli spoléhat, což je příčinou zvětšujícího se strachu. Církev jako náboženství Slova nemá žádnou jinou zbraň než právě toto Slovo.

Při německo-české bohoslužbě v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce citoval Martin Leitgöb v sobotu večer slova papeže Jana Pavla II.: „Cesta církve je člověk“ a přenesl je k tématu konference – „Cesta Evropy je člověk.“

Klíčová léta českých dějin byla po přednášce Dr. Koury zachycena i v sobotním odpoledním programu. Účastníci konference navštívili různá místa v Praze jako například knihovnu Václava Havla, výstavu o Pavlovi Tigridovi na Vítkově nebo výstavu Charta 77 ve fotografii. V biografickém rozhovoru byl představen jezuitský páter František Lízna, vězeň komunistického režimu, který byl minulý podzim poctěn cenou „Paměť národa“. Komentovaná prohlídka Po stopách osudných osmiček provedla účastníky konference Prahou.

Gruppenbild 1Idea společné Evropy by neměla zmizet
Petr Křížek, místopředseda sdružení Ackermann-Gemeinde, upozornil na závěr na nebezpečí mizející ideje společné Evropy. Viděl proto právě toto jako důležitý cíl letošní pražské konference. Příspěvky přednášejících ukázaly, že společné nasazení je dnes v Evropě naléhavě zapotřebí.

Více o konferenci: https://www.ackermann-gemeinde.cz/news/vyrocni-konference-sag-odpoved-na-neklidny-cas-je-evropa/

Sdružení Ackermann-Gemeinde, www.ackermann-gemeinde.cz /DaZ