Chovejme se tak, aby se za nás naše děti nemusely stydět

SAMSUNG CAMERA PICTURES(ČB 4/2018) Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat (Př 3,27)

Zapalováním svíček, umocněným nahrávkou čínské písně, začalo v pátek 16. března v šest hodin večer shromáždění, které chtělo vyjádřit podporu práv menšin v Číně. Konalo se u památníku obětem komunismu v Praze pod Petřínem a bylo zahájeno modlitbou za pronásledované čínské křesťany. Smyslem setkání bylo upozornit na případ čínských křesťanů, kterým byla nedávno zamítnuta žádost o azyl, a připomenout situaci dalších etnických a náboženských menšin v Čínské lidové republice. Číslo 70, vytvořené z bílých svíček, symbolizovalo počet lidí, kteří s žádostí o azyl neuspěli; dostalo jej pouze osm Číňanů. Číslo obepínaly červené svíčky vyskládané do tvaru srdce.

Poslechněte si článek:

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Tímto biblickým veršem zahájil shromáždění farář pro menšiny Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal. Herečka a politička Táňa Fišerová vyjádřila radost z aktivit, které na podporu neúspěšných žadatelů o azyl spontánně vznikají. „Budí ve mně dojem, že se nemusím stydět za to, kde žiju. Pokud budeme mlčet, hrozí, že vydáme do nebezpečí někoho, kdo doufal, že jsme lidé, kteří pomůžou,“ zdůraznila.

SAMSUNG CAMERA PICTURESFarář a člen synodní rady Pavel Pokorný vyzval k zamyšlení: „Až jednou bude Čína svobodnou zemí, a ona jí bude, vnuci pamětníků totality se jich budou ptát: Jak to tenkrát bylo, kdo se vás zastal, kdo vám pomohl, co ta křesťanská Evropa, co třeba ty země, které samy okusily, co je to nesvoboda a život v totalitě? A pamětníci odpovědí: Nikdo se nás nezastal, oni o té svobodě hezky mluvili, i o křesťanských hodnotách, ale nepřijali nás. A jejich hlasy dolehnou až k uším našich vnuků a ti se za nás budou stydět,“ podotkl.

Na shromáždění promluvili také zástupci židovské a muslimské obce. Reformní Židovka Zuzana Schreiberová připomněla, že za druhé světové války se útočištěm prchajících Židů stala Šanghaj. Za pouhé dvě generace se ovšem vztah Číňanů k náboženským menšinám výrazně proměnil.

Českobratrský farář Tomáš Cejp zpravil přítomné o otevřeném dopisu předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů, jehož je spoluautorem. Zazněla modlitba v čínštině i v češtině. Zhruba stovka účastníků shromáždění pak společně zazpívala píseň Jednou budem dál. Na závěr se na podporu uprchlíků rozezněly zvony katolického kostela Panny Marie Vítězné a evangelického kostela U Salvátora. Zvony kostelů po celé republice budou provázet i další shromáždění na podporu čínských křesťanů na Zelený čtvrtek.

Okénko do zákulisí
Téměř před dvěma lety se obrátila skupina žadatelů o azyl z Číny na Diakonii Českobratrské církve evangelické. Hledali někoho, s kým by mohli sdílet křesťanskou víru a kdo by jim v nové zemi pomohl. „V Číně podle jejich slov i podle svědectví mnoha mezinárodních organizací, například China Aid, Human Right Watch nebo Freedom House, nemohou svou víru svobodně vyznávat. Česko vnímali jako demokratickou zemi, která jim to umožní. Od té doby navázali mnohé přátelské vztahy, potkáváme je ve střediscích Diakonie i v různých křesťanských sborech. Učí se česky, dost z nich si sehnalo práci. Mají ale velké obavy z případného návratu. „Svědčí o pronásledování osobním i o tom, které viděli u lidí, kteří se stejně jako oni snažili žít svobodně,“ popisuje situaci koordinátorka pro práci s migranty v Diakonii Alena Fendrychová.

SAMSUNG CAMERA PICTURESCo v tom můžeme dělat my? „Setkávat se s nimi, zajímat se o průběh azylového řízení, apelovat na příslušné orgány i politiky, aby řízení proběhlo podle zákona a nebylo ovlivněno současnou českou politikou, vstřícnou k Číně,“ dodává Alena Fendrychová.

Vážnost situace ilustruje i zkušenost faráře Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláše Vymětala. „Když jsem pomáhal uprchlíkům z Iráku, zažil jsem, že se jeden muž vrátil do Bagdádu a ještě týž den byl zavražděn. Nikdo pak za tu smrt nechtěl nést odpovědnost. Nechci, aby se to opakovalo, a tentokráte u lidí, s nimiž navíc sdílím stejnou víru. S podporou čínských křesťanů nepřestaneme, chceme, aby se za ně po celé republice rozezněly zvony a vyhlásíme půst a sbírku,“ vysvětluje.

Podporu čínských křesťanů, kteří nedostali v České republice azyl, vyjádřila nedávno synodní rada Českobratrské církve evangelické, Ekumenická rada církví v ČR i Česká biskupská konference.

Jana Vondrová; foto Jan Macháček