Jak je to s Romy a proč se jim někdy říká cikáni

foto Petr Zewalakk Vrabec (3)(ČB 4/2018) Slovo C/cikán mimo historické souvislosti (citace z pramenů, literatury apod.) není vhodné používat, je to slovo nekorektní a od počátku s negativní konotací. Tu ostatně dostalo již ve středověku v oblasti Byzantské říše, tehdy byli příslušníci romských skupin takto označeni zřejmě omylem. Slovem Atsigános byli totiž označováni jacísi podezřelí cizinci tmavé pleti z východu, považovaní navíc za kacíře.

Poslechněte si článek:

Slovo Rom nedostali Romové zvnějšku jako slovo cikán, je to výraz z romštiny, kde má dodnes své místo (rom-muž/manžel, romňi-žena, roma-lidé), jeho původ je pravděpodobně ještě v indické pravlasti Romů (etymologie ze slova Dom, viz současné indické domské kasty), jde tedy navíc o slovo o mnoho starší než termín cikán.

V roce 1971 se konal ve Velké Británii I. světový kongres romského etnika. Zde požádala světová reprezentace Romů veřejnost o to, aby k jejich označení užívala právě slova Rom.
Je zcela pochopitelné, že zmiňované majoritě nebyly výše uvedené souvislosti dlouho známy, což je ostatně odrazem toho, že snahy o rovnocennou integraci Romů jako svébytného etnika začínají u nás poprvé až po roce 1989.

Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury; foto Petr Zewalakk Vrabec