Vedení církve k Investičnímu kodexu

DSC_2125(ČB 5/2018) Synodní rada obdržela od Poradního odboru životního prostředí návrh Investičního kodexu i se zdůvodněním této nové iniciativy. Vzhledem k tomu, že původní návrh poradního odboru by měl zřejmé dopady na investování finančních prostředků ČCE, byl připraven ve spolupráci s Investičním výborem synodní rady upravený Investiční kodex, který eliminuje investování do oblastí s negativními dopady na životní prostředí. Tento návrh byl rovněž předložen představitelům Investičních fondů. Synodní rada ale návrh neschvalovala, a ani jej nepředkládá synodu.

Poslechněte si článek:

V současnosti se investiční společnosti ČCE řídí zásadami, které synodní rada schválila v roce 2016: „Představenstvo Společnosti (resp. Správní rada Fondů) je povinno/a zajistit, aby činnost Fondů byla v souladu s obecnými křesťanskými hodnotami (ochrana lidského života a zdraví, ochrana před závislostmi a zneužíváním slabých stránek osobnosti, podpora lidské důstojnosti, podpora míru a odzbrojení, úsilí o zvýšení ekonomické spravedlnosti, ochrana životního prostředí a podpora odpovědného chování jedince i ekonomických subjektů).“

Eva Zadražilová a Vladimír Zikmund, členové synodní rady