Otázka na tělo: Poslali byste své dítě do církevní školy?

foto Marcel Rozhoň (16)(ČB 5/2018) Proč ne? – poslal. To, zda je škola církevní, by ale nebyla má první otázka. Daleko důležitější roli by hrála kvalita školy, pedagogů i toho, co všechno škola může nabídnout. Zároveň si myslím, že je velmi důležité, aby děti brzy pochopily, že život v kostele a život mimo něj je jeden a tentýž. Daleko větší smysl mi proto dává výuka náboženství v „normálních školách,“ kde se s vírou mohou setkávat děti z kostela společně se svými spolužáky, spíše než vytváření izolovaných ostrůvků v podobě škol církevních. Je mi tak líto, když někteří z našich pastýřů na tuto důležitou misijní činnost ve svém nejbližším okolí nemají čas či na ni nekladou dostatečný důraz.
Marek Tichý, technický manažer nadnárodní společnosti

Poslechněte si článek:

S našimi staršími kluky jsme za „socáče“ ve školách zažívali hrůzy, což byl důvod, proč jsme školy alternativní zakládali. Mladší kluci pak už chodili do Bratrské školy. Nové rozhodování by ale bylo těžké – zjišťovat, jak která škola pracuje, kdo tam učí, kdo ji řídí, jak s dojížděním, co tam děti čeká. Že je zřizovatelem nějaká církev, ještě automaticky nic nezaručí. Komenského jako pedagoga známe díky tomu, že bratrské školy v jeho době byly dost špatné.
Petr Heřman, biofyzik, jeden ze zakladatelů ekumenického společenství, které se stalo zřizovatelem Bratrských škol.

Udělal bych to. Předpokládal bych přece jen kvalitnější výuku a vzdělanější pedagogy, kteří se v křesťanské historii naší kultury orientují lépe než učitelé ze školy státní. Předem bych se ale přesvědčil, že škola není postavena na konzervativní dogmatické indoktrinaci, že je liberální, že nepovažuje svoji církev exkluzivně za jedinou správnou, že nebude mé děti učit kreacionismu atd. Tak nevím – nebylo by jednodušší dát nakonec robě do školy státní?
Zdeněk Bárta, evangelický farář

Ano. Jako občasný učitel církevní školy, tedy nedělní, doporučuji děti do církevních škol posílat. Zkušenost z té naší nedělní je dobrá.
Viktor Žárský, biolog

My jsme patřili k většině populace, která v místě bydliště nemá z čeho vybírat. Ale kdyby některé z mých dětí později, na střední škole, toužilo studovat ve škole zřizované církví, potěšilo by mě to. Připomněl bych ale, že zřizovatel může kvalitu školy ovlivnit jen velmi nepřímo. Nejdůležitější by pro mě byla osoba ředitele, hledal bych si o něm reference. Kéž by si mohl vybírat ze škály kvalitních kantorů!
Coby člen SR budu teď tedy prosit synod, aby se zachoval jako hrdý zřizovatel a na stavbu nových budov pro naše pražské školy peníze uvolnil. Ať je do budoucna možnost vybrat pro své děti evangelickou školu.
Ondřej Titěra, evangelický farář a člen synodní rady ČCE

Ano, poslal. Očekával bych, že učitelé budou mít kladný vztah ke křesťanství a to považuju za výhodu. Ovšem to že je škola církevní, bych za rozhodující kritérium nebral. Rozhodující by pro mě byla její celková úroveň. Pokud bych se však vůbec mohl mezi školou církevní a necírkevní rozhodovat a celková úroveň výuky by byla srovnatelná, dal bych přednost té církevní.
Lukáš Klíma, evangelický farář

Církevní škola má určitě řadu výhod, ale důležité by pro mě byly reference a pověst; ani církevní školu nedělají andělé. A rozhodoval bych se podle denominace. Pátral bych také, co škola nabízí „navíc“, tj. jak rozvíjí dítě duchovně, jak dotváří jeho vedení k víře. Neposlal bych tedy dítě do církevní školy jen proto, že je církevní. I když bych k tomu byl vnitřně nakloněn.
Joel Ruml, evangelický farář, bývalý synodní senior ČCE

Ano, ale snažil bych se získat o té škole informace. O míře otevřenosti vůči žákům a rodičům, o stavu učitelského sboru, o způsobu a důrazech výuky. Sbíral bych reference od známých, jejichž děti školu absolvovali nebo navštěvují, a porovnával bych je s informacemi o jiných školách. Primárně bych tedy školu neposuzoval podle kritéria církevní/státní, ale podle kritéria lepší/horší.
Patrik Pospíšil, stavební inženýr

Církevní školy mají velmi dobré hodnocení, své dítě bych tam poslala ráda. Obavy z toho, že se dostane do prostředí, kde bude nějak přetahováno do církve, která školu zřizuje, jsou nepodstatné. Základy vztahu k Pánu Bohu přece dostává dítě ve vlastní rodině a ve farním sboru, kam se svými rodiči přichází. Kvalitních církevních škol si vážím – mám samozřejmě na mysli ty křesťanské; ovšem jedno z nejlepších hodnocení od mateřské školy až po gymnázium má škola Židovské obce.
Lydie Roskovcová, bývalá synodní kurátorka ČCE