P. P. Payne: Smlouva se smrtí bude zrušena

Payne_cb(ČB 6/2018) I když se Petr Pazdera Payne (*1960 Praha) věnuje převážně povídkové tvorbě, nezapomíná jako vystudovaný teolog a někdejší farář ani na příležitostnou kazatelskou službu. Biblické poselství v jeho podání ožívá díky poctivé práci s vykládaným textem i díky vynalézavému podání. Zároveň Payne dokáže využít literárních odkazů a paralel. Kázání tak získávají na čtivosti, aniž by ztratila existenciální naléhavost. Výběr kázání z let 2005 – 2017 Smlouva se smrtí bude zrušena začíná cyklem kázání na příběh o Kainovi a Abelovi, věnuje se tématům viny, vykoupení a předpokladům Ježíšovy etiky.

Poslechněte si článek:

„Bůh se ale neptá po mrtvole. Bůh se ptá po bratrovi, který byl přece tady ještě před poměrně krátkou dobou živ a zdráv. Bůh vyhledává nevinnou krev z ruky těch, kteří se jí poskvrnili, ale nejde o poskvrnu jako takovou. Ta hlavní otázka zní: Payne_cbKde je tvůj bratr?“… „Nejde jen o to nechat druhého být. Nic špatného mu neudělat. Bůh nás vyzývá ke vztahu a vstřícnosti k druhému člověku. Člověk totiž je strážcem svého bratra. Ve smyslu svobody a lásky. Ne aby ho hlídal a dozoroval, ne aby ho kontroloval, ale aby ho miloval a přál mu svobodu.“

Doslov napsal Filip Komberec. Edice Homiletica sv. č. 8, Benešov: EMAN 2018, 96 str., 139 Kč, při objednávce u nakladatele 15% sleva.

Objednávky (přes web, mailem, telefonicky či poštou) u EMAN, Husova 656, 256 01 Benešov,  tel. 317 722 215