„Lutherova mše“ od Michaela Schütze v Erfurtu

Erfurt(ČB 6/2018) Ekumenické pěvecké sbory z Erfurtu, Gisperslebenu a Prostějova spolu s komorním souborem od sv. Ondřeje z Erfurtu nacvičily pod taktovkou Andrease Strobelta (a v Prostějově Olgy Čermákové) dvouhodinovou latinskou Lutherovu mši od Michaela Schuetze (*1963) a provedly ji v neděli 29. dubna 2018 v evangelickém kostele u sv. Ondřeje v Erfurtu.

Poslechněte si článek:

Skladba stylisticky rozmanitá (od fugy přes pozdní romantiku až po rock, pop a gospel), má 22 částí, střídají se pěvecký sbor, sólisté a shromáždění, které zpívá německy pět Lutherových chorálů,vše s doprovodem komorního orchestru. Benedictus zpívá sopranistka Zuzana Řezníková a současně německy „Hrad přepevný“ tenorista Klaus Brockhoff.

ErfurtKoncert byl přijat s velkým nadšením, po potlesku byla ještě jedna část přidána. Repríza má být v neděli 27. května v l7 hodin v kostele u sv. Kiliána v Gisperslebenu.

Na pěkný hudební zážitek a na milé pohostinství v evangelicko-luterském sboru sv. Ondřeje čeští účastníci vděčně vzpomínají.

Bohuslav Vik