Polévkový den na Střední zdravotnické škole EA v Brně

foto B_Sk (4)(ČB 6/2018) Již devátý ročník tzv. Polévkového dne na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně-Líšni se konal 19. dubna 2018 s cílem připomenout letošní významná data naší novodobé historie. Projektový den zahájila Renáta Michálková, ředitelka školy. Přivítala pozvané hosty i početné domácí a připomněla tradici rozdávání polévek chudým dětem v době první republiky. O potřebě znalosti dějin a historické paměti promluvil Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Pak už následovaly dva bloky povídání s našimi zajímavými hosty.

Poslechněte si článek:


foto B_Sk (3)Pavel Fried prožil část dětství v terezínském ghettu, kam přišel se svou maminkou jako jedenáctiletý. Vyprávěl o zrůdném procesu izolace a postupné likvidace židovského obyvatelstva po nástupu nacistů k moci. Osobní zkušenosti z opakovaného věznění v 50. letech minulého století studentům přiblížil Vladimír Stehlík, který přišel v doprovodu Michala Doležela, zastupitele Jihomoravského kraje. On sám dosud aktivně pracuje v brněnské pobočce Konfederace politických vězňů. Z přednášky dr. Hazdry, který přítomné provedl osmičkovými letopočty 1918, 1938 a 1968, vyplynulo hlavně poznání, že demokracie nikdy není samozřejmostí. Do aktuální problematiky migrace a pomoci uprchlíkům nás uvedl Milan Votýpka, aktivista neziskového sektoru, který pracoval jako vedoucí české skupiny dobrovolníků na srbsko-chorvatské hranici. A jako poslední Jakub Krainer oslovil přítomné informacemi o možnostech občanského aktivismu a zdařile je zapojil do skupinové práce na přípravě demonstrace s tématem, které si sami zvolili.
foto B_Sk (1)Potom už se všichni sešli ke společnému zpívání a shrnutí a k záverečným výborným polévkám. Tak vzhůru k přípravám na desátý, tedy jubilejní ročník.

studenti 2. ročníku, obor zdravotnický asistent
foto: Benjamín Skála