Dvě zbrusu nové školy se stávají realitou

škola Spořilov vizualizace(ČB 6/2018) Českobratrská církev evangelická je zřizovatel šesti škol, sedmá základní škola se připravuje k otevření v Brně. Pyšníme se konzervatoří v Olomouci, jsme hrdí na šikovné absolventy zdravotnické školy, středních i vyšších odborných škol se sociálním zaměřením a s radostí sledujeme děti z Bratrské školy, mezi ostatními zatím jediné základní. Naše školy jsou typické rodinnou atmosférou, tím, že se věnují problematickým žákům, a zároveň bývají při inspekcích vyhodnocovány jako úspěšné. V moři škol českého školství je to možná pár kapek, přesto jsme za tento kamínek do mozaiky vzdělávání vděčni. Dvě z našich škol usilují již několik let o možnost zvýšit kapacitu žáků a zajistit své působení do dalších let stavbami nových školních budov, které budou splňovat požadavky pro současnou podobu výuky.

Poslechněte si článek:

Evangelická akademie Praha
Na základě usnesení minulého synodu, který záměr výstavby budovy pro Evangelickou akademii Praha schválil, potvrdila synodní rada zájem stát se kupujícím vhodného pozemku v Praze 12-Modřanech. Projektovou dokumentaci připravila projektová kancelář J. Nováka – dlouholetého člena rady školy a podporovatele EA Praha. V současné době probíhá sloučené územní a stavební řízení, jehož kladný výsledek očekáváme před letošními letními prázdninami.

Koordinátorka škol Evangelické akademie společně se zástupci vedení školy a studenty, včetně podporovatelů školy z řad občanů Prahy 12 a místního evangelického faráře Z. Šorma a s pomocí přátel z místní ekumeny, podstoupili nesnadné jednání na zastupitelstvu městské části, aby přesvědčili zastupitele opozičních demokratických stran o kvalitě naší školy a jejím přínosu pro místní komunitu. Podařilo se zvrátit nepříznivé stanovisko současné menšinové koalice, která nakonec své negativní rozhodnutí revokovala. Procesu získání stavebního povolení tak nestojí v cestě žádná uměle vytvořená překážka.

V současné době probíhá jednání mezi církví a současným vlastníkem pozemku o podmínkách převzetí vlastnických práv a o dalším postupu při výběru dodavatele stavby. Realistický harmonogram kolaudace nové školní budovy je konec roku 2019.

Bratrská škola
Synodní rada jednala také o projektu stavby školní budovy pro Bratrskou školu, a to na pozemku v blízkosti současného působiště školy v Praze 7-Holešovicích, kde škola doposud sídlí v nájmu. Pozemek ve vlastnictví městské části církev získala na 99 let do bezplatného užívání na základě smlouvy o právu stavby. Jako zpracovatel projektu byla vybrána doc. Ing. arch. Hana Seho, členka vršovického sboru, která již odevzdala první fázi projektové dokumentace, vycházející z původní tzv. hmotové studie, zpracované pro Prahu 7. Projekt umožňuje rozšíření školy o tolik žádaný druhý stupeň a také o tělocvičnu a jídelnu.

Proces vyjednávání smlouvy o právu stavby s městskou částí ukázal na vzácnou příležitost shody mezi zájmy školy, jejího zřizovatele a vedení komunity Prahy 7. Smlouva o právu stavby a projektová dokumentace bude k dispozici členům synodu na jejich jednání v Litomyšli. Děti a učitelé z Bratrské školy plánují na Den dětí 1. června své představení v Klášterních zahradách v Litomyšli, aby se představili místním občanům i členům synodu, který bude zasedat v Litomyšli právě v těchto dnech.

Nová Bratrská škola - koláž

Nová Bratrská škola – koláž

Jak obě školy zaplatíme
Synodní rada schválila návrh financování staveb obou škol a předložila jej synodu. Vedle prostředků z prodeje budovy teologické fakulty návrh počítá též s příspěvky z programu Diakonických a rozvojových projektů, které mají spolu s přiměřeným nájemným sloužit k postupnému splacení částek, uvolněných k tomuto účelu z prostředků pocházejících z náhrad za nevydaný majetek ve správě personálního fondu. Počítá se též s významným zapojením fundraisingu. Plánujeme benefiční aktivity a počítáme zejména s účastí mnoha současných i budoucích podporovatelů velmi žádané Bratrské školy, nejen z řad aktivních rodičů.

Doufáme, že obě naše školy se ještě více než je to doposud stanou centrem komunitního života a dalších občanských aktivit, předávajících spoluobčanům dobré jméno Českobratrské církve evangelické.

Helena Wernischová