Rumburk: Na úrovni očí – du und já, ich und ty

sova a rys(ČB 7-8/2018) Farní sbor v Rumburku leží v příhraniční oblasti tzv. Šluknovského výběžku. Svou poněkud odlehlou polohou je tak trochu předurčen k tomu být malým sborem. O to více je cenné, že i při takovém sboru může vzniknout mateřská škola, nad to s působením přes hranice, do Německa. A je také cenné, že je dost těch, kdo s tímto dílem sympatizují, kdo se na práci podílejí nebo jí prostě dávají smysl tím, že využívají jejích plodů.

Poslechněte si článek:

Církevní mateřská škola Klíček
Mateřská školka Klíček v letošním roce oslaví již pátý rok své existence. Ředitelka Jana Butalová jí vtiskla nezaměnitelnou podobu a svébytného ducha. Nenechala se odradit počátečními těžkostmi, které založení školky provázely, a dokázala vytvořit stabilní tým a přátelské prostředí, budící důvěru rodičů. Je moc dobře, že o školku je zájem, a to i přesto, že jako nestátní zařízení musí požadovat vyšší školné. I proto je třeba nabízet něco víc než v dobrém smyslu standardní předškolní výchovu.

To něco navíc je tu od samého začátku. Křesťanské hodnoty jako základ, jako samozřejmé východisko každodenního soužití i jako zdroj témat pro hry, písně a tvořivé činnosti. Vedle toho bylo dlouhodobou vizí začlenit do programu školky také česko-německý prvek. Kromě příhraniční polohy tomuto záměru nahrávala též dvojjazyčnost rodiny farářů Šimonovských. Vize získala konkrétní obrysy před dvěma lety, kdy se podařilo nalézt vhodné partnery pro její uskutečnění. Staly se jimi Křesťanská mateřská škola „Pod duhou“ (KITA „Unterm Regenbogen“) v Sebnitz a její zřizovatel, Kinderarche Sachsen, e.V.

007První rok
Od loňského září tedy společně realizujeme projekt s názvem „Na úrovni očí – du und já, ich und ty. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz“. Hlavní záměr je poznávat se, a to nejen děti, ale i pedagogové a rodiče, a seznamovat se se základy sousedního jazyka. A přitom také vnímat kulturní a společenské rozdíly. Mělo by se tak přispět k odbourávání bariér v soužití – těch přirozeně existujících i těch historicky či uměle vytvářených.

A jak náš společný první školní rok vypadal? Na různých „úrovních očí“ různě. Očima projektového řízení: schůzky, plánování, koordinace, pár nočních můr kolem stavby; a úleva a radost, když nakonec všechno vyjde. Očima pedagogů: hodně práce navíc; adaptace na nové prostředí, na jiné pracovní přístupy, zajímavé nové zkušenosti, nové kolegyně; a zase úleva a radost, když více méně všechno dobře dopadne.

Páteční setkání
Setkání se odehrávají střídavě v Rumburku a v Sebnitz vždy jeden pátek v měsíci. Plyšová sova a plyšový rys se ráno přivítají, sdělí si novinky, informují se o nadcházejícím programu. Každý ve svém jazyce – sova česky, rys německy. Překlad není třeba, rozhovor je veden tak, aby vše důležité zaznělo ústy obou zvířátek. Témata se odvíjejí od přírodního a církevního cyklu. Tzv. ranní kruh uzavírá již dobře známá dvojjazyčná písnička a dvouhodinový program her a tvořivých činností může začít. Na konci je opět krátký rituál, rozloučení, písnička. Sebnitzská školka skýtá mnoho zajímavých herních možností, děti si samy volí, jakému typu činností a ve které místnosti se chtějí věnovat. Součástí rumburského programu je krátká pobožnost s farářem Filipem Šimonovským.

A pocity dětí? Do jejich hlav a srdcí nevidíme, ale leccos se pozná podle očí. Snad bychom si mohli přát, aby si z těchto setkání odnesly dojem, že takhle je to normální, tak to má být a není na tom nic neobvyklého.

016Nové prostory i peníze na provoz
Projekt mohl začít díky tříleté dotaci Evropské unie. CMŠ Klíček z těchto prostředků získala nový prostor, který vznikl přebudováním zahradních kůlen. Pod vedením zkušené lektorky Kláry Fabiánové se zde děti seznámí s celou škálou výtvarných a řemeslných technik, jako je práce se dřevem, keramikou či textilem. Kromě toho pokrývá dotace EU velkou část nezbytných provozních nákladů projektu. Úkolem realizátorů je zajistit vlastní finanční podíl a prostředky na pokračování a rozvoj projektových aktivit.

Českobratrská církev evangelická projekt významně podpořila půjčkou od Jeronýmovy jednoty, finančním příspěvkem z grantového programu (Diakonické a rozvojové projekty) a doporučením k podpoře ze strany zahraničních partnerů v rámci Kulatého stolu. Mnoho darů jsme obdrželi též od zahraničních sborů i individuálních dárců. Rádi využíváme tuto příležitost, abychom vyjádřili své díky a vděčnost všem nynějším i budoucím dárcům. Finanční příspěvek může být příležitost podpořit zajímavou iniciativu, která svou ojedinělostí překračuje hranice našeho regionu.
(číslo účtu 4257476379/0800,
IBAN: CZ93 0800 0000 0042 5747 6379)

logoTereza Chrbolková,
projektová manažerka
www.rumburk.evangnet.cz