Digitální archiv Českého bratra je volně přístupný v Moravské zemské knihovně

2018(ČB 7-8/2018) Podíváte-li se na obálku letního dvojčísla Českého bratra, které právě držíte v ruce, zjistíte, že je to 94. ročník. Jak to koresponduje se stými narozeninami Českobratrské církve evangelické? Naše církev vznikla v prosinci 1918 spojením evangelické církve reformované a luterské. V té době již vycházel nadkonfesijní list Kostnické jiskry, který vydává dodnes Kostnická jednota, vycházelo také několik ideově profilovaných či odborných historických časopisů (Hus, Kalich) a několik oblastních či sborových listů, ale celocírkevní informační tribuna chyběla.

Poslechněte si článek:

Potřeba celocírkevního periodika byla postupem času čím dál zřetelnější. Rozhodnutím synodu byl proto v roce 1924 zřízen časopis Český bratr, jehož úkolem mělo být „sloužit celé českobratrské církvi evangelické, podávat obraz jejího života, přinášet zprávy o jednání církevních orgánů, všímat si náboženského života a práce jiných církví a náboženských společností a věnovat pozornost kulturním otázkám“. Tím je tedy vysvětleno šestileté zpoždění vzniku časopisu za ustavením církve.

Nedávno jsme obdrželi zajímavou zprávu od Moravské zemské knihovny. Díky výkonným moderním skenerům zveřejnila digitální archiv všech dostupných ročníků časopisu Český bratr. Je uspořádán po ročnících, je vidět náhled titulní stránky a v jednotlivých číslech lze listovat stránku po stránce. Stačí zadat na internetu digitalniknihovna.cz a do vyhledávače pak napsat název časopisu. Chybějící čísla, pokud existují a pokud o ně bude mít tato knihovna zájem, jí poskytneme z našeho archivu. Doporučujeme tedy digitální knihovnu vaší pozornosti, ovládaní je jednoduché a intuitivní.

Při procházení jednotlivých ročníků zjistíte zajímavé skutečnosti. Prvních dvacet let měl Český bratr kupříkladu stále stejnou obálku, mezi roky 1947 až 1952 vycházel s velkým obrázkem na titulní stránce, pak se na téměř dvacet let opět vrátil k původní vizáži. Až jako téměř zralý padesátník (od roku 1973) dostal časopis bohatší výtvarné a grafické zpracování, které šlo samozřejmě ruku v ruce s lepšími technickými možnostmi. Od roku 2003, s rozvojem počítačů, specializovaného softwaru a digitálních technologií, pak šla grafika a reprodukce fotografií prudce nahoru. Pro ilustraci zveřejňujeme titulní stránky některých ročníků, aby byĺo vidět, jak vypadal evangelický časopis Český bratr v minulosti dávné, nedávné a jak vypadá dnes.

Daniela Ženatá