Kostel Nalezení sv. kříže v Litomyšli hostil účastníky synodu

bohoslužby(ČB 7-8/2018) Úvodní bohoslužby zahajující letošní synod v Litomyšli se konaly v nedávno obnoveném kostele Nalezení sv. kříže. Jeho osud i současný stav stojí za to přiblížit. Požádali jsme o to místního faráře Církve bratrské Daniela Kvasničku, který se bohoslužeb také zúčastnil.

Podle Kvasničky jde o kostel piaristického řádu, který nastoupil fakticky všude, kde byly bratrské školy. K nám piaristé přišli z Mikulova, nejbližší piaristická škola a konvent bratří byl v Moravské Třebové. Piaristé vynikali tím, že nežádali peníze od rodičů, ale od vrchnosti.

Poslechněte si článek:

Realizovali předepsanou zbožnost říše „Pietas Austriaca“ a přeučovali zadarmo chudé bratrské, židovské a katolické děti (utrakvistické) na víru pravou. Dostávali se často do sporu s jezuity, jak Kvasnička tvrdí.

„Chrám byl dimenzován nad poměry už při své stavbě a s koncem minulého režimu přišel k záchraně na poslední chvíli. Z grantu jej spolu s celým zámeckým návrším opravilo město až v tomto století. Piaristé prý o chrám žádají, ale slíbili, že jej městu pronajmou za korunu, když jej dostanou. Piaristé jsou v České republice asi čtyři a údajně ani jeden z nich není Čech, jsou to vesměs Poláci.

bohoslužbyZajímavá je moderní umělecká intervence. Černý kruh nad kryptami je symbol moře, chaosu. A zavěšený skleněný hranol nad ním je Logos. Optické sklo vrhá světelný oblouk, trojjedinou duhu, a odkazuje tím na sv. Trojici. „Ze stejného materiálu je i kříž na našem kostele,“ doplňuje Kvasnička a dodává, že moderní kostel Církve bratrské v Litomyšli stojí také za to vidět.

Dominantní je v interiéru malba Ukřižování v průčelí chrámu. Dokážu si představit, že bez bočních oltářů a výzdoby, která se v kostelích také již po reformách II. vatikánského kostelu nenavrhuje, by kostel mohl být přijatelný i pro bohoslužby českobratrské, i s centrálním christologickým motivem oltářního obrazu. Katolíkům zase synodní bohoslužba ukázala, že vysluhovat večeři Páně mohou i ve velkém kostele v kruhu kolem stolu Páně a ne jen v dlouhé frontě, která eucharistické společenství příliš nepodtrhuje.

Jan Kirschner