Přijďte se rozhlédnout po kraji nebo po hvězdách

foto Alois Rozsíval (3)(ČB 9/2018) Ráda bych podala radostné svědectví o dokonaném díle jednoho malého statečného venkovského sboru.

Sbor se nachází v Hrabové nedaleko Šumperka a v polovině června se zde konalo slavnostní otevření rekonstruované věže a hvězdárny kostela. Monumentální funkcionalistickou stavbu, vystavěnou v letech 1923–1933 projektoval známý architekt Oldřich Liska, a to na podnět vikáře Rudolfa Šedého, který hrabovský sbor založil. Stavba je Ministerstvem kultury České republiky

Poslechněte si článek:

zařazena do seznamu kulturních památek.

Současného hrabovského faráře Jana Hudce lze bez nadsázky považovat za pokračovatele díla Rudolfa Šedého. Svým elánem,vytrvalostí, pevností a neochvějností víry v dílo ku slávě našeho Stvořitele dokázal i on přimět nejen tamní sbor, ale i občanskou společnost a administrativní správu ke spolupráci.Vyvolal v lidech nadšení a vůli vzkřísit k životu rozpadající se objekt, zasel do mnoha netknutých či dřímajících duší zprávu o Ježíši Kristu a zažehl v malé obci ohnisko naděje.

foto Alois Rozsíval (1)V dnešních časech, které postrádají entuziasmus, jenž by se podobal dobám pana vikáře Šedého, jde o dílo odvahy, dílo vzdoru, dílo příkladu pro nás ostatní. Pane faráři Jane Hudci, děkujeme vám.

Hana Magyarová, členka sboru v Zábřehu na Moravě
foto Antonín Opravil a Alois Rozsíval