Bibliolog: výlet do biblických příběhů

_DSC5833(ČB 9/2018) S výjimečnou metodou kolektivního výkladu Bible, nazvanou „bibliolog“, se mohli seznámit účastníci kurzu v rámci vzdělávacího projektu Venite.

Intenzivní výukový týden, během něhož se potenciální budoucí lektoři bibliologu školili, se konal pod vedením zkušené německé lektorky Susanne Wolf v polovině srpna v Kutné Hoře.

Poslechněte si článek:

Susanne Wolf popsala metodu jako společné rozdmýchávání toho, co stojí mezi řádky. Za samotným textem Písma totiž nacházíme ještě to nepsané: atmosféru, pocity a emoce jednotlivých účastníků biblických příběhů.

_DSC5812Posluchači pod vedením zkušeného moderátora společně čtou text, a v určitém momentu vstupují sami do scény, vžívají se do role aktérů biblického vyprávění, sdílejí pocity a rozvíjejí myšlenky, které se na scéně objevují. Dostávají roli jedné z postav. Mohou být učedníky, vysílanými na cestu, tajně pozorujícím celníkem Zacheem, chlapcem, který dětskýma očima nevěřícně sleduje nasycení pěti tisíců, i samotným Ježíšem…

_DSC5809Společné prožívání příběhu a nasvěcování tématu z různých perspektiv jej pomáhá pochopit. Metoda vychází z bibliodramatu, ale je jednodušší a moderátory se mohou stát jak teologové, tak laici. Susanne Wolf jako farářka využívá metodu i v rámci bohoslužeb při kázání.

Smyslem současného kurzu bylo vyškolit certifikované vedoucí, kteří by bibliolog pomohli zavést i v rámci církve.

Jiří Hofman