La Crosse: partnerství mezi luterskou církví v USA a ČCE

La Crosse (1)(ČB 9/2018) Počátkem roku 2016 jsme se dozvěděli o zájmu „seniorátu“ Evangelické luterské církve v USA seznámit se s naší církví a s námi. Na počátku je ale třeba ujasnit si názvosloví – jejich Area synod je na stejné úrovni jako náš seniorát a my jsme byli pozváni na shromáždění (assembly), které je zase na úrovni našeho konventu. La Crosse Area Synod je pak místní označení podle města La Crosse na řece Mississippi, třeba jako Poděbradský seniorát podle města Poděbrady na Labi.

Poslechněte si článek:

Proč si z množství církví na této planetě vybrali právě nás? Hledali církev, která je spjata s reformací, o Husovi toho ví překvapivě mnoho, zajímá je, jak jsme prožili a přežili období obou totalit, imponuje jim, že jsme jako jedni z prvních přijali roku 1953 ordinaci žen. Zajímá je také, jak se vyrovnáváme s přechodem k nezávislosti na státu. Jsme pro ně církev, která se neuzavírá do fundamentalismu, je ochotná věcně jednat o třaskavých otázkách současné světové ekumeny, kterou je právě ordinace žen nebo třeba problém homosexuality. Kvůli různým postojům k těmto otázkám IMG_0840ztroskotalo jejich partnerství s luterskou církví v Etiopii. Velkou roli také hrálo, že jsme společně členy Světového luterského svazu – Evangelická luterská církev v Americe od roku 1998, ČCE od roku 2004.
Na jaře 2017 nás přátelé z luterské církve v USA navštívili v Praze, synodní rada pak rozhodla toto partnerství potvrdit a synod 2018 toto rozhodnutí přijal.

Oliver Engelhardt, Štěpán Brodský a já jsme jako zástupci naší církve navštívili tedy ve dnech 6. – 10. června 2018 jednání tohoto konventu a v sobotu 9. června jsme slavnostně podepsali smlouvu o partnerském vztahu s tím, že ji za pět let vyhodnotíme a rozhodneme se, zda v partnerství pokračovat.

Smlouva o partnerství
Ve smlouvě jsou stručně popsány rysy našeho společenství. Skrze růst a prohlubování našeho vztahu se budeme zaměřovat zvláště na tyto projevy:

■ Modlitba: při bohoslužbách budeme na sebe v modlitbě myslet a budeme v tom smyslu podporovat členy svých sborů. K přímluvným modlitbám si budeme vyměňovat témata.
■ Návštěvy: Vzájemné návštěvy jsou vítány.
■ Mládež: Budeme hledat možnosti, jak do partnerství včlenit mladé lidi. Povzbudíme je, aby o to sami usilovali.
■ Komunikace: Budeme spolu komunikovat a ve svých periodikách, e-mailech a na internetu budeme vzájemně zveřejňovat své dopisy a články. Pravidelné informace z La Crosse v angličtině lze objednat na stránkách https://www.lacrosseareasynod.org/synod-news
■ Transparentnost: V našem rozvíjejícím se partnerství budeme uplatňovat otevřenost a vzájemnou zodpovědnost.
■ Sociální služba: Budeme hledat způsoby, jak se vzájemně podporovat ve službě druhým.
■ Veřejná podpora: Budeme bránit lidskou důstojnost a stát při chudých a při těch, jejichž hlas není slyšet, abychom se tak zasazovali o spravedlnost a mír a péči o stvoření v zájmu blaha celé společnosti.
Cíl partnerství je formulován stručně: Abychom se vzájemně posílili v budování těla Kristova.

La Crosse (1)Co jsme prožili?
Navštívili jsme jejich rekreační středisko Suggar Creek. Představte si Běleč, ale trochu v kopcích a na stokrát větším pozemku, navíc s řekou Mississippi k vodním dobrodružstvím. Setkali jsme se s Hanou Jindřiškovou, která v Campu Suggar Creek už za naši církev začala tkát první vzájemná pouta.

Jednání synodu bylo krásnou kombinací pečlivé připravenosti a soustředěnosti, srovnatelné s naším synodem, a vtipné a laskavé spontánnosti, kterou jsme tiše přejně záviděli. Zahanbující pro nás je jejich vědomé a pečlivé zaměření církve směrem ven. Polovina rozpočtu je určena na projekty pomoci potřebným mimo církev, v USA i v zahraničí.
IMG_20180607_113649Je teď na nás, s jakým nasazením a s jakou pečlivostí budeme tyto nové možnosti rozvíjet. S modlitbou za ty, kdo na nás myslí a kdo v jiných podmínkách řeší tytéž problémy jako my, můžeme začít ihned. Chceme co nejdříve jednat o pozvání učitelů angličtiny, a to ne „jen“ rodilých mluvčích, pro školy naší Evangelické akademie. Malá delegace z La Crosse přiletí na oslavy výročí ČCE v Pardubicích a při prosincových oslavách se setkáme s vtipným a milým biskupem Jimem Arendtem.

Po pobytu v městě La Crosse na hranici Wisconsinu a Minnesoty jsme se rozdělili. Oliver Engelhardt se vydal za dalším jednáním na východní pobřeží USA, Štěpán Brodský se vrátil domů a já jsem pokračoval nejprve za krajany ve sborech v Texasu a pak jsem ještě navštívil vrcholné shromáždění presbyterní církve v USA, General Assembly, v Saint Louis. O tom snad někdy příště.

Daniel Ženatý