Letní rekreace seniorů v Bělči

Belec(ČB 10/2018) Bělečskou rekreaci seniorů letos již po třinácté organizoval i vedl Pavel Prosek se svou manželkou Janou z pražského dejvického sboru. Konala se na přelomu srpna a září.

Hosté byli ubytováni v nejnovější a zároveň nejkomfortnější části tábora – ve zděné budově propojené s jídelnou a kuchyní. Jídelna má i společenskou část, ve které se odehrávají večerní programy.

Poslechněte si článek:

Je zde připojení k WIFI, přípojky pro další technická zařízení, potřebná k promítání a ozvučení; nechybí pianino.

Co jsme zažili
Účastníky byli členové evangelických sborů z Čech i z Moravy – z několika pražských, z obou brněnských, z Opavy, od Liberce, Mělníka a z Mladé Boleslavi. Pestrá společnost od mladších seniorů po starší se vždy těší na společnost při organizovaných i neorganizovaných procházkách po zalesněném okolí, na koupání v rybníce, který je součástí tábora a kupodivu netrpí sinicemi, na krátké dopolední bohoslužby, zpívání, předčítání zajímavé knihy (letos vzpomínky herce Lukavského), předobědové fyzické protažení se sestrou Proskovou, podvečerní swingovou hudbu s kytarou a pianem a na večerní zajímavé programy, při kterých se nejen naslouchá, ale také diskutuje. Jsou to všechno jen nabídky, nic není povinné. Někteří se například domluví, že vezmou auto a zajedou se podívat na blízké zámky do Častolovic a Doudleb nebo Opočna, na slavný betlém do blízkých Třebechovic pod Orebem, na nedaleký krňovický skanzen s rekonstruovaným bělečským mlýnem.

Večerní programy
Letošní večerní programy byly nevšední a zajímavé, proto si dovolím je vyjmenovat bez uvedení přesného pořadí. „Užití Zlatého řezu ve výtvarném umění a zvláště v hudbě“, „O životě apalačských horalů v tzv. Rezavém pásu v nově přeloženém americkém bestseleru Americká elegie, „Co pro nás znamená večeře Páně“, „Žalm 23 – Hospodin je můj pastýř a jeho využití ve skladbách různých autorů“, „O Českém domě v New Yorku a vydávání Amerických Listů v USA“, „Vzpomínky na založení Letního tábora Komenského v Bělči“ se zcela unikátním vyprávěním a fotodokumentací pamětníka bratra Šimáněho z Hradce Králové. Večerní ztišení pak věnoval bratr Prosek ovoci Ducha svatého.

SONY DSCNa bohoslužbách všichni spolu
Letní tábor Komenského má vedle hlavní zděné budovy ještě další dvě části. Je to tzv. souchatí – řada chatiček se společnou verandou a dům Sedmík, kde samostatně ve stejném termínu probíhá rekreace lidí s postižením se členy rodiny a asistenty. Další částí je pak malý tábor v těsné blízkosti rybníka a krásného lesa, kde se souběžně konal týdenní pobyt pro prarodiče s vnoučaty. Všechny skupiny se setkaly na velké nedělní bohoslužbě.

Venkovní prostor s lavičkami, houpačkami, pískovištěm a velkou pergolou umožňuje harmonické soužití a vzájemné obohacování.

Letní pobyt seniorů v Bělči rozhodně není místo, kde by staroušci jen hubovali na poměry a na ty, kteří se jim pletou do cesty. Je to místo podnětné a naplněné Boží láskou.

Dana Caldová, účastnice