Vždyť se mnou jsi ty. Kniha modliteb

modlitby(ČB 11/2018) Koncem prázdnin spatřila světlo světa sbírka modliteb, kterou nám připravili Iva Květonová, Lenka Ridzoňová a Ondřej Macek v nakladatelství Farního sboru ČCE v Nosislavi z vlastních i cizích zdrojů. Ilustracemi ji ozdobila Adélka Hudcová. Text je tvořen hezkým patkovým písmem, trochu větším, což je příjemné. Knížka má užší formát, 423 překvapujících stran. Do kabelky se vejde. Sytá červeň pevné vazby nám nedá sbírku v domácnosti přehlédnout a pomůže připomínat jistotu „vždyť se mnou jsi ty“. Celkově: Praktická, hezká, odolná zvenku, inspirativní zevnitř.

Poslechněte si článek:

Stránky jsou zaplněny slovy modliteb, rozhovorů s Hospodinem, s Bohem, s Pánem, s Duchem svatým … Kotvou je počáteční vnitřní hovor nad 23. žalmem. Uvěřit v možnost důvěrného sdílení s Bohem je zásadní.

V první polovině je sbírka uspořádána s ohledem na život v církvi. Modlitby nedělní a sváteční sledují církevní rok, následují vyznání víry a Modlitby v životních branách a při přijímání svátostí. Tyto texty zhodnotí i všichni kazatelé (zejména laičtí). Zaujalo mě množství svatebních modliteb, oddávající mají z čeho vybírat, inspirovat se, a modlitby k začátku školního roku. V části Zpověď nacházíme zrcadlo pro svůj život i bohoslužebně pojaté vyznání vin a odpuštění. Modlitby do všedních dnů a různých chvil jsou seřazeny podle témat (Bible, budoucnost, cesty … vzpomínání) a tvoří podstatnou část druhé poloviny sbírky. Studánka osobní spirituality. Na konci najdeme i základní křesťanské modlitby a soubor nevšedních požehnání. Slova „Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích…“ nečekáte a určitě vás probudí, zburcují aspoň na chvíli, jako se to stalo mně.

modlitby

Pestrost textů celé sbírky i její obsáhlost potěší. Modlitby mají své autory napříč křesťanstvím, dobou i kontinenty: Ambrosius, Augustinus, K. Barth, D. Bonhoeffer, S. Bukowski, P. Filipi, František z Assisi, M. Josuttis, M. Luther, K. Marti, P. Millar, B. Pascal, K. Rahner, R. Schutz, D. Sölle, J. P. Štorek a další. Škoda, že se autoři výboru dohodli o anonymitě modliteb českých kazatelů. Myslím, že texty modliteb jsou hodnotné a iniciály autorů by vůbec nerušily.

Praktickou, inspirativní, závěrečnou kapitolu o duchovním životě v běhu dní napsal Ondřej Macek. Nenechávejme ji na konec. Sbírka modliteb z Nosislavi nám může pomoci navázat každodenní hovor s Bohem. Teď.

Požehnej náš domov, Otče, ať se radujeme z chleba, dokud je ho dostatek,
ať se navzájem poznáme, než odejdeme,
ať si jeden druhého vážíme pro to, jací jsme, dokud je čas.
(z Havaje)

Olga Klímová
I. Květonová, L. Ridzoňová, O. Macek. Vždyť se mnou jsi Ty. Kniha modliteb. Vydal FS ČCE v Nosislavi 2018, 423 s.