Naší milé jubilantce

hejlova_anna(ČB 11/2018) Sestra Anna Hejlová, vdova po bratru faráři Miroslavu Hejlovi, oslaví v listopadu své životní jubileum. Já jsem měla možnost a štěstí sestru Hejlovou poznat během svého farářského působení v Kostelci nad Orlicí, kde se pro mě stala svou slunnou, mírnou a klidnou povahou nemalou posilou.

Poslechněte si článek:

Anna Hejlová věrně pracovala po boku svého manžela, společně působili na čtyřech farářských místech. Ona sama se věnovala velice zodpovědně mimo jiné pastorační práci. Svou srdečnou povahou uměla povzbudit leckoho; vždy přesně věděla, ke komu je potřeba zajít na návštěvu, kdo je v nemocnici, kde se něco děje, koho něco trápí. Přitom sama se svou pokorou a tichostí stála v pozadí, nikdy na sebe neupozorňovala. A v dobách pro faráře nelehkých všechno se svým mužem trpělivě snášela a nikdy si nestěžovala. Zkušenostmi a moudrostí se mi stala inspirací a mnohé jsem od ní s vděkem přijímala.

Pozorní a milující synové a jejich ženy i šikovná vnoučata dnes za ní pravidelně jezdí a ona sama je stále pravidelná a aktivní účastnice bohoslužeb. Za mého působení v Kostelci mě vždy překvapovalo, že při všem shonu a starostech myslela i na mě. Tu se objevila na okně v zadní části kostela zcela nenápadně krabička s koláčem, tu s cukrovím… Všechno krásně zabalené, jak se to dnes již vidí málokde. A všechno v tichosti a pokoře. Ti, kdo měli možnost sestru Hejlovou poznat, vědí své. Jsem vděčná a děkuji, že nám Pán Bůh takové vzácné, tiché a milé služebníky posílá a my z jejich přítomnosti můžeme čerpat.

Přeji naší milé sestře Hejlové, která oslaví 21. listopadu své životní jubileum se všemi, kdo ji máme rádi, aby vytrvala v naději a radosti jí vlastní, a to i když sil už nepřibývá. Nechť jí je Pán Bůh stálým průvodcem a posilou.

Míla Hofmanová