Slavnostní bohoslužby ke sto letům Českobratrské církve evangelické

39(ČB 11/2018) V evangelickém kostele v Dvakačovicích nedaleko Chrudimi a Pardubic jsme oslavili století Českobratrské církve evangelické a sto let od vzniku samostatné Československé republiky. Bylo to sto let prudkých změn a hledání vlastní identity tváří v tvář státu i uvnitř církve samé, my jsme však výročními bohoslužbami chtěli poukázat na něco podstatnějšího a hlubšího.

Poslechněte si článek:

Věrná služba Bohu nás přivádí k pravému základu každého lidského úsilí, k základu lidské tvořivosti, budování a sounáležitosti. Ten nejdůležitější a ničím nenahraditelný základ pro vyvážené fungování společnosti a všech mezilidských vztahů jsou hodnoty, které ctíme jako křesťané a lidé dobré vůle. Hodnoty, jež lidi spojují a činí mezilidské vztahy pevně zakořeněné. Je Bonifantesto víra, naděje a láska – umět milovat.

Jedině skrze dobrou vůli, skrze milosrdenství můžeme správné cesty k druhým a zvláště k těm, kteří se od nás nějak odlišují, nacházet. A je to Bůh, Stvořitel světa, kdo nás pozval, abychom víru, naději a lásku uváděli v život. Nedostatek těchto hodnot společnost deformuje a činí ji nemocnou.

Hledáme-li zodpovědně cesty k druhým, jež jsou Bohu milé, pak pravidlo pro naše jednání, podle něhož budeme souzeni, najdeme v evangelním textu o milosrdenství: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ „Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi.“ „Blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu“. Poselství Bible tedy je: Bůh je nekonečné milosrdenství, ale vytyčuje také lidstvu veliké zákony života, které nemůžeme překročit ani je upírat druhým. Boží láska je něžná a milosrdná, ale zároveň osvětlující a vitální. Vede nás, abychom přijali pravdu o sobě samých, vede nás, abychom svými životy víru, lásku uskutečňovali a neztráceli přitom naději. Znamená to neustále odpouštět a stále znovu důvěřovat, myslet eticky, svobodně a odpovědně. Jedině tak se můžeme posunout dál – k lepší budoucnosti naší země.

39Kazatelem v Dvakačovicích byl Pavel Pechanec, biskup Československé církve husitské z Hradce Králové, další hosté byli profesor Jiří Drahoš s manželkou Evou, bývalý ministr kultury Daniel Herman, senátor Petr Šilar, Martin Netolický hejtman Pardubického kraje, poslanec Marek Výborný, spisovatel a publicista Václav Vokolek, spisovatel Jiří Padevět, majitel zámku Nové Hrady Petr Kučera a Bohdan a Daniel Mikoláškovi. Slavnostní bohoslužba byla ještě okořeněna vystoupením chlapeckého pěveckého sbor BONIFANTES.

„Výročí 100 let nezávislého Československa si připomínají nejen obce a města po celé vlasti, ale i jednotlivé církve. Dnešní pozvání do Dvakačovic přišlo poštou, ručně psané na obyčejnou pohlednici. Bylo natolik osobní, že jsem nemohl odmítnout, a atmosféra byla opravdu nádherná. Sešla se i řada významných hostů. Moc děkuji za silný zážitek.“
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Dušan Ehmig, foto: Ivan Baborák