Sedm důvodů, proč se lidé vrátí

foto Romana Kuboňová (2)(ČB 11/2018) Při dosavadních jedenácti ročnících sborové rekreace libeňských evangelíků jsme se o pobytech pro rodiny s dětmi naučili velmi mnoho. V roce 2008 jsme začínali s relativně přehlednou skupinou několika rodin, letošní účast dosáhla při setrvale rostoucím zájmu téměř 130 osob. Snad alespoň některé námi nasbírané zkušenosti pomůžou i jiným pořadatelům. Udělali jsme rovněž mnoho chyb a prošlapali hodně spolehlivě slepých uliček.

Poslechněte si článek:

Sehraní vedoucí a dobrovolníci
Vždy se samozřejmě nejprve musí najít někdo, kdo si přípravu a průběh vezme (s vědomím a podporou staršovstva!) na starost, v ideálním případě člověk, kterému se vejde do rámce jeho běžné pracovní naplně – farář, pastorační pracovník. Příprava je totiž náročná celoroční záležitost a vrcholí nejméně týdenním intenzivním finále na rekreaci samotné.

Není-li žádný církevní „profesionál“ schopen se věci ujmout, musí staršovstvo o to více dbát o všestrannou (ideovou, praktickou i finanční) podporu dobrovolnických vedoucích.
Při včasné domluvě a dobré atmosféře je i většina rekreantů ochotna několik hodin věnovat práci pro druhé, ačkoli jsou sami na dovolené. Maminky a tatínkové předškolních dětí připraví rukodílny pro tuto věkovou kategorii jistě lépe než stárnoucí farář. Zúčastnění sportovci budou ochotni uspořádat orientační běh či ping-pongový turnaj, talentovaná mládež i dospělí se nechají pozvat do kytarové kapely, která vede společný zpěv…

foto Romana Kuboňová (1)Celková programová koncepce
Program je potřeba připravit pestrý a spíše volnější. Kromě ranní pobožnosti (hodina brzy po snídani) připravujeme už jen jeden pevný programový blok, totiž večerní generační programy: Večerníček – projekce opravdových večerníčků, především pro předškoláky, hry pro školní děti, tematický program pro dospělé.

Mezi přibližně desátou hodinou dopolední a večeří tak vzniká poměrně dlouhý časový prostor pro činnost podle výběru rodin.

Atmosféra a přátelské vztahy
Zásadním prvkem hezké rekreace je něco, co se samozřejmě nedá přesně naplánovat, totiž vzájemné přátelské vztahy. Během jednoho společného týdenního pobytu spolu lidé zažijí více času než v kostele o všech nedělích za celý rok. Předcházet různým možným třecím plochám, pomáhat řešit spory a napětí, pokud už k nim dojde, nenechat nikoho osamělého mimo kolektiv… To jsou nesnadné úkoly, které musí společně zvládnout jak vedoucí, tak účastníci.

foto Markéta D Kadeřávková (2)Biblické programy
Nejdůležitější součástí denního harmonogramu je (kromě společných jídel) již výše zmíněný dvojí biblický či křesťanský tematický program, hlavní faktor, který činí z pobytu křesťanskou dovolenou a ovlivňuje celkovou atmosféru.

Velmi se nám osvědčila společná pobožnost pro všechny generace hned po snídani (každý den). O ní mluvíme jako o jediném programu, kde se účast všech očekává. V tématických řadách jsme se tak věnovali např. Ježíšovým podobenstvím, příběhům Josefa a Exodu, postavám J. Husa či M. Luthera.

Večerní biblický či křesťanský program pro dospělé je již nabízen jako dobrovolný. Koná se co druhý den a je prostřídán jiným druhem programu, třeba besedou o našich profesích. Typickou náplní může být diskuse s pozvaným kaplanem, pobožnost podle spirituality Taizé, rozhovor na předem oznámené biblické či křesťanské téma…

Společný zpěv
Nesmírně důležitá součást biblických programů je společný zpěv. Ke „kostelním“ zpěvníkům rádi sáhneme v rámci nedělních bohoslužeb, jinak jsou ovšem v repertoáru především křesťanské písně s kytarou. Zpěvník Svítá a obdobné evangelické kytarové zpěvníky jsou výborný zdroj, ovšem postupně vysychající. Proto je každoroční úkol muzikantů najít písně nové. Lovíme ve třech rybnících: Objevujeme nové písně z našich výše zmíněných zpěvníků. Posloucháme katolické skupiny, které se věnují novým kytarovým křesťanským písním (Bob Fliedr). A obdobně hledáme mezi evangelikálními „chválami“. Je to těžká práce. Z 20 vyslechnutých písní obvykle vyberete jednu nebo dvě, pak se musí píseň naučit kapela i účastníci. Odměna ovšem bývá sladká.

foto Markéta D Kadeřávková (1)Sport, kultura, rukodílny
Další činnost nabízíme podle zájmu účastníků a jejich ochoty podílet se na přípravě. Pravidelně pořádáme rukodílny pro různé věkové kategorie, dětské olympiády a velkou táborovou hru pro školní děti, triatlon pro malé i velké… Když je mezi účastníky policista z pohotovostní jednotky, koná se kurz sebeobrany. Jiní vedou rozhlasovou dílnu, nacvičí minikoncert vážné hudby, předvedou kouzelnická, žonglérská či cimrmanovská vystoupení.

Praktické tipy
• Ubytování je nejlépe mít zajištěno již na podzim, pro velkou skupinu nutně i s vařením. Nejlepší je takové, které umožňuje průběžná celodenní setkávání, např. na lavičkách uprostřed tábora, střediska nebo hotelového areálu.
• Pokud je termín vyhlášen již v zimě, oficiální pozvánka se pak může zveřejnit až na jaře.
• Skupina nad 60–70 lidí vyžaduje ozvučení.
• Sbor by měl mít fond na příspěvky sociálně slabším rodinám.
• Na závěr pobytu si vždy vyžádejte zpětnou vazbu a její výsledky berte v úvahu při přípravě dalšího ročníku.
• Při počtu nad 60 osob už potřebujete dva placené či extrémně angažované dobrovolnické vedoucí a zdravotníka. Stoupá-li počet účastníků nad 100, rozhlédněte se po třetím a čtvrtém člověku do „jádrového“ týmu.

Roman Mazur
foto: Markéta Kadeřávková a Romana Kuboňová