Veřejné shromáždění podpořilo čínské křesťany

foto Člověk a víra (c) Roman Albrecht (25)(ČB 11/2018) V neděli 14. října se na Václavském náměstí v Praze uskutečnilo modlitební shromáždění na podporu čínských křesťanů, kteří v České republice již druhý rok žádají o azyl z důvodu svého pronásledování.

U sochy sv. Václava vystoupil emeritní předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a pražský pomocný biskup Václav Malý. Součástí setkání byla i modlitba a čtení z Písma, na které navazovalo zapálení svíček jako projev podpory těmto věřícím v obtížné životní situaci.

Poslechněte si článek:

„Bylo by dobré, kdyby si této situace všimlo více lidí a kdyby pozvedli svůj hlas. Nejsem s to předpovědět, jak se příslušné orgány rozhodnou, ale myslím, že nic nepřekáží tomu, aby se tito příchozí integrovali do naší společnosti,“ řekl k situaci čínských žadatelů o azyl biskup Václav Malý.

foto Člověk a víra (c) Roman Albrecht (26)Účastníci modlitebního zastavení pod sochou sv. Václava se shodli na tom, že je třeba se modlit za všechny zúčastněné a věřit v nezávislé rozhodování soudů. Řečníci též připomněli, že jsou známy příběhy konkrétních žadatelů a je zjevné, že v jejich zemi jim hrozí reálné nebezpečí.

„Je dobré si uvědomit, jakou máme výsadu, že žijeme ve svobodné zemi, kde můžeme svobodně vyznávat svoji víru. Přáli bychom to stejné těmto bratřím a sestrám, kteří jsou pro svoji víru pronásledování a proto v naší zemi požádali o azyl,“ vysvětlil smysl setkání Jan Jackanič z pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro čínské křesťany.

V České republice žádalo před dvěma lety o azyl 92 čínských křesťanů. Pouze osmi z nich Ministerstvo zahraničních věcí vyhovělo a azyl udělilo. 70 neúspěšných žadatelů se rozhodlo požádat o soudní přezkum rozhodnutí. Dalších 14 lidí svou žádost stáhlo a odjelo.

Samotnému shromáždění na Václavském náměstí předcházela tisková konference, při které organizátoři ujistili, že konference v žádném případě nemá být nepatřičným tlakem na rozhodování soudů v této záležitosti. „Situaci sledujeme, připomínáme ji a modlíme se za ni. Leží nám na srdci. Žaloby ještě nejsou projednávány, ze sedmdesáti případů bylo soudní jednání naplánováno jen v jednom jediném, a to bylo odročeno,“ uvedli zástupci Ekumenické rady církví v ČR.

Podle biskupa Václava Malého je „ostuda pana prezidenta i veřejných činitelů“, že se vzájemná jednání s Čínou omezila na ekonomická témata a na porušování lidských práv Česko neupozorňuje. „Z důvodů morálních a etických to patří k podstatě demokratického systému. Proto je potřeba na linii, kterou prosazoval Václav Havel, navázat,“ uvedl Malý.

foto Člověk a víra (c) Roman Albrecht (31)Čínští žadatelé se brání jakémukoli veřejnému vystupování. Při sebemenším kontaktu s médii totiž hrozí, že si jich čínské úřady, tolik aktivní i u nás, všimnou a budou hrozit perzekucemi jejich rodinám v Číně. Přesto u jedné z čínských sester převážila vděčnost nad strachem a pod podmínkou anonymity napsala všem podporovatelům vzkaz:

Vážení přátelé, jménem sedmdesáti křesťanů z Číny vám děkuji!

Když jsme se o tomto setkání dozvěděli, byli jsme velmi dojati. Již více než dva roky nás provázejí různé obtíže v úsilí, abychom nebyli v neznámém prostředí sami. Váš zájem a pomoc pokládáme za velikou Boží milost. Nemáme ta správná slova k vyjádření naší vděčnosti, ale vaše láska byla oceněna v srdcích našich 70 bratří a sester. Rádi bychom se podíleli na dnešním setkání, ale nemůžeme se osobně zúčastnit v důsledku pronásledování křesťanů, které roste a přesahuje přes hranice i do jiných zemí. Můžeme použít pouze tento způsob, jak vás pozdravit. Děkuji vám za vše, co jste pro nás udělali. Moji bratři a mé sestry se modlí za toto setkání i se všemi přáteli, kteří se o nás starají. Bůh vám žehnej!

Jiří Hofman
foto: Člověk a víra/Roman Albrecht