Přífarský tábor podruhé

P_20180726_151642_vHDR_On(ČB 11/2018)
Co jste ve sboru cítili jako potřebné?
Především práci s dětmi, vlastně dlouhodobě. Pořádáme pro děti takzvaný přífarský tábor, jeden ročník už máme za sebou a druhý rok vytanula možnost získat peníze z Diakonických a rozvojových projektů, z kapitoly tábory.

Poslechněte si článek:

Jak jste se dozvěděli o možnosti čerpat z peněz vyčleněných na Diakonické a rozvojové projekty?
Ze sborových zásilek a informování po církvi.

Jak vás napadl právě tento projekt? Přišel s tím farář?
Farář. Ten sepsal a podal i žádost.

Co říkají přímí aktéři nebo ti, pro které byl projekt určen?
Jsou spokojeni – děti i rodiče.

P_20180725_114801_vHDR_OnA jaký byl ohlas ve sboru?
Příznivý, ač jde o dvě nepřekrývající se skupiny – stárnoucí důchodce a malé děti (které vesměs nejsou z rodin jádra sboru), ale ženy z toho jádra chystaly svačiny a líbilo se jim to.

Hodláte se v budoucnu pustit opět do něčeho podobného?
Kdybychom byli ještě na místě, tak ano, ale pro stěhování příští rok už ne (papírování by se táhlo do dalšího roku).

Ondřej Ruml, farář