Bohdan Pivoňka: Duchovní služba v postkomunistickém vězení

Duchovní služba(ČB 12/2018) Knížka vydaná Zdeňkem Susou za podpory Českobratrské církve evangelické se věnuje Vězeňské službě a dvacetileté činnosti Vězeňské duchovenské péče. Autor Bohdan Pivoňka, bývalý hlavní kaplan Vězeňské služby ČR, chronologicky popisuje události od vzniku duchovenské péče – její nesnáze i úspěchy a také dílčí vítězství až do dnešní doby, kdy tato služba stojí na pevném fundamentu legislativním, odborném i mravním. Autor si je dobře vědom mimořádně těžkého období církví v padesátých letech a jejich renesance v letech devadesátých;

Poslechněte si článek:

Duchovní službasmířlivě přitom nahlíží na zaměstnance – ateisty, včetně těch řídících, kteří smysl duchovenské práce ve věznicích v nejmenším nechápali. Bohdan Pivoňka věděl, že toto téma lze řešit postupně a citlivě a pro vězeňskou duchovenskou službu pomalu získával příznivce. Spolupracoval s občanským sdružením Vězeňská duchovenská péče, které s velkým nasazením dobrovolníků neslo na svých bedrech tíhu duchovní a pastorační práce s odsouzenými. Tato retrospektiva je cenný dokument pro novou generaci pracovníků s odsouzenými, kteří tyto počátky nepamatují a dnešní fungující systém berou jako samozřejmost. Kniha je psána čtivě, hlavou, srdcem, vírou a s milým humorem.

DaZ

Bohdan Pivoňka. Duchovní služba v postkomunistickém vězení aneb ohlédnutí za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče. 
Středokluky: Zdeněk Susa 2018, 272 s.