Nico ter Linden: Povídá se… o soudcích a králích

Povídá se(ČB 12/2018) Třetí díl řady Povídá se… přináší převyprávění biblických knih Jozue, Soudců, První a Druhé Samuelovy a První a Druhé Královské. Před čtenářem se odvíjí příběhy o vstupu Izraele do zaslíbené země, Gedeonova sága i historky Samsonovy, příběhy prvních pomazaných Saula a Davida, příběhy o pokušení a zneužívání moci, modlářství Izraele i o prorocích Elijášovi a Elíšovi.

Poslechněte si článek:

Povídá sePoutavá ter Lindenova vypravěčská poetika dostala tentokrát prostor v příbězích, nad jejichž drsností si mnozí kladou otazník. Autor pracuje se zásadní vykladačskou perspektivou, podle níž všechna tato vyprávění pomáhají znovu ustavit lid víry v babylonském zajetí, rozpoznat chyby a otevřít nové zdroje útěchy, naděje a Hospodinovy věrnosti.

Vychází v překladu Jana A. Dusa. 288 str.

Objednávejte na eman.evangnet.cz; doporučená cena 277 Kč, při objednávce u Emana 235 Kč. Objednáte-li komplet Povídá se … podle Tóry a Povídá se… o soudcích a králích, účtujeme pouze 400 Kč.