Ex archivis ecclesiae II

Obalka sbornik ex archivis 2018 do CB(ČB 12/2018) U příležitosti stého výročí ustanovení Českobratrské církve evangelické vychází v nakladatelství Kalich sborník příspěvků k dějinám českých evangelíků. Iniciativa k jeho vzniku vzešla z Ústředního archivu ČCE a volně tak navazuje na předchozí svazek k devadesátému výročí. Veškeré články, které se ve sborníku nachází, byly koncipovány tak, aby sledovaly cestu, kterou museli od 18. století ujít čeští evangelíci ke svému opětovnému spojení. Můžeme je vnímat jako pomyslná okna do historie, kterými nám dochované písemné i obrazové prameny umožní na chvíli pohlédnout do vybraných střípků z běhu dějin.

Poslechněte si článek:

Obalka sbornik ex archivis 2018 do CBV publikaci nalezneme celkem sedm příspěvků, z nichž první nás přivede na Jičínsko, kde se v první polovině 18. století odehrály dva výrazné případy stíhání tajných nekatolíků (aut. Lucie Rychnová). Dále pak můžeme sledovat dění v době kolem vyhlášení tolerančního patentu na Prosetínsku (aut. Milena Šimsová, Sixtus Bolom-Kotari), nesnáze související se stavbou prozatímní modlitebny na pražských Vinohradech (aut. Petr Sládeček), vliv české reformace na evangelickou liturgii po tolerančním patentu (aut. Michal Chalupski), cestu k založení spolku Husova domu v Praze s následnou dostavbou Husova domu (aut. Miroslava Fůrová), věznění českých bohoslovců za účast na Husových oslavách v Ženevě roku 1915 (aut. Eva Fialová). Na závěr bude čtenář seznámen se snahou o spojení českých evangelíků od dob vyhlášení tolerance do generálního sněmu v prosinci roku 1918, kde byla Českobratrská církev ustanovena.

Adéla Šmilauerová (ed.). Ex archivis ecclesiae II. Sborník příspěvků k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích, Praha: Kalich 2018, 197 s.