Poslední slovo: Smíchov forever

(ČB 1/2019) Smíchovský evangelický sbor je na fyzické mapě Prahy místo skryté. Musíte od Anděla nahoru, ještě ulice a ještě parčík, uf, konečně jsme tu. Na duchovní mapě Prahy je ovšem smíchovský evangelický sbor místo významné. Před sborem stojí socha od Olbrama Zoubka, zpodobňující Miladu Horákovou, kdysi zdejší členku.

Poslechněte si článek:

Milada Horáková však nebyla jediná, kdo ze smíchovských evangelíků vzdoroval totalitě a doslovně naplnil Ježíšovo dictum „Kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne“. Člen sboru byl také autor německého jazyka, editor a překladatel Vincy Schwarz. Kdekdo má doma jeho překladové antologie Věčné Čechy či Město vidím veliké. Vincy Schwarz však pro Čechy a pro Prahu pracoval také v odboji a za heydrichiády byl zastřelen.

Vincy Schwarz stál také u duchovního formování odbojové skupiny mládeže, která rovněž vznikla ve smíchovském sboru. Její příběh se nyní pokouší znovu odkrýt kniha, která byla před časem v tomtéž sboru uváděna.

Autor knihy je vůdce oné odbojové skupiny, který ovšem za svého krátkého života netušil, že píše knihu. Karel Hiršl prostě psal dopisy svým přátelům, totálně nasazeným v říši. To až editorka, paní Alena Wagnerová, z nich sestavila knihu Zůstat plamenem neohnutým (recenze v ČB 12/2018 – pozn. red.). Je to kniha textů nádherně mladistvě nezralých, horlivých, překotných, ve fragmentech a často jen v narážkách líčící dusivý protektorátní čas i urputné hledání, kudy dál.

Karel Hiršl samozřejmě nemůže přátelům do říše psát o tom, jak zakládá odbojovou skupinu Předvoj. Píše jim však poměrně otevřeně o svém vývoji duchovním. Píše i o tom, jak je nespokojen s tradičním církevním křesťanstvím, jež se uzavírá do kostelních stěn a ponechává odpovědnost za svět Pánubohu. Pravý křesťan musí jednat – a to zvláště v takové politické situaci. Jenomže kdo to je „pravý křesťan“? Karel Hiršl postupně ztotožní křesťanský ideál království Božího jen a jen s ideálem pozemské spravedlnosti – což je znamení toho, co nemůže tak úplně do dopisů napsat: totiž že se přiklání k marxismu a komunismu, který ovšem zná jen z knih. O fungování komunistické strany či o Sovětském svazu neví nic. Do jeho jazyka, dotud živého a barvitého, začínají pronikat blbé ideologické fráze o základně versus nadstavbě, o lidu versus inteligenci, o zúčtování s měšťáckou tradicí Čapkovou a Masarykovou.

Karel Hiršl byl bezpochyby hrdina a horoucí duše. Na prahu svobody, 2. května 1945, byl v terezínské Malé pevnosti popraven. Co by s ním bylo dál? Adresáti jeho dopisů, kteří válku přežili, se stali komunisty, ba funkcionáři – pak reformisty; po sovětské okupaci stranu opustili.

Karel Hiršl se bezpochyby mýlil, pokud jako tolik mladých lidí ve čtyřicátých letech věřil, že komunismus přinese lepší budoucnost. Nemýlil se však, pokud věřil, že pravý křesťan musí vycházet ven z kostela a jednat.

Nevím, nakolik dnešní mladí evangelíci znají jeho osobnost. Ale jako by znali. Když se člověk ptá, kdo vymyslel akci Milion chvilek pro Andreje – dozví se, že mladí evangelíci. Když člověk přijde na Kliniku nebo přijede na Klimakemp, potká – jistě kromě jiných – mladé evangelíky. A jinde a jinde, kde jde o ekologii, o hledání alternativ, o vzdor proti prolhaným mocidržcům – najde opět také mladé evangelíky.

Martin C. Putna
(vysíláno v Českém rozhlase 9. 11. 2018 jako ranní úvaha)

foto: František Plzák