Co obnáší práce fundraisera v Diakonii. Máme výborné přátele

(ČB 1/2019) Do roku 2008 řídil Jan Gavlík v Diakonii Betlém stavební úsek. Pak přišla finanční krize a peníze chyběly. Bylo třeba posílit fundraising. Tak sundal montérky, naučil se psát na klávesnici všemi deseti, pracovat s hromadnou korespondencí ve wordu, e-mailingem a dalšími kancelářskými nezbytnostmi. Od té doby je fundraiser.

Poslechněte si článek:

Co konkrétně práce fundraisera obnáší?

Moji práci si může každý snadno ověřit. Stačí jít na náš web, najít potřebné informace a poslat třeba finanční dar. Pokud to uděláte, pracoval jsem dobře – web funguje, zaujala vás naše činnost a reagovali jste tak, že jste nám poslali peníze. Já potom zjišťuji, na jaký účel dar šel, zda mám adresu či e-mail dárce. Když se vše podaří zjistit, posílám poděkování, případně potvrzení pro daňové účely. Pár čísel za rok 2017 pro ilustraci: 6400 odeslaných dopisů, 18 000 e-mailů, 2514 jednotlivých darů (finančních i věcných) v celkové výši téměř 10 milionů korun. Skrývá se za tím ovšem i práce mé vedoucí Jany Lexové.

To zní impozantně. Jak dosáhnout takového úspěchu? Prozradíte nám recept?

Je dobré mít kuráž, nebát se překážek a spoléhat na Boží milost. Úspěch se ovšem nedostaví hned.

Začínající kolega vás žádá o radu, na které věci si má dávat při práci největší pozor. Co mu poradíte?

Všeobecně – nikdy by fundraiser neměl zapomenout na to, že lidé dávají dary dobrovolně a s důvěrou, nikoliv z povinnosti. On sám by měl být dárce také, dokonce i své vlastní organizaci. Pokud jí totiž sám nevěří, kdo uvěří jemu?

Co vás povzbuzuje, z čeho čerpáte energii?

Velmi mě povzbuzují dárci, jejichž dary přirozeným způsobem narůstají. Někteří sami přicházejí s novými nápady, jak nás podpořit – uspořádají benefiční sportovní turnaj, oslavu narozenin, dobročinný bazar, získají zajímavé exponáty do dobročinné aukce. Potěší také každý e-mail, dokonce i negativní, protože je tím pádem co zlepšovat. Odešlu hromadně téměř 2 000 e-mailů a 50 adresátů odpoví. Dostal jste někdy najednou 50 výborných e-mailů a neměl přitom narozeniny? Máme skvělé přátele, vážně.

Kde berete pro svou práci inspiraci, co vás posouvá dál?

Fundraiser komunikuje s hromadou různých lidí. Přesto si troufnu tvrdit, že jeho práci rozumí málokdo. Inspirace a povzbuzení nastává, když se sejde víc fundraiserů z různých středisek a škol Diakonie a můžou spolu debatovat.

Co byste chtěl na své práci změnit?

Méně zapomínat, lépe se vyjadřovat, dělat méně chyb…

Co se vám z praxe obzvlášť vrylo do paměti? Jaký zážitek patří k těm nezapomenutelným?

Sháněli jsme peníze na speciální auto pro vozíčkáře. Dvě hodiny jsem tvořil grafickou reklamu, pověsil ji na web a těšil se na dary. V tu chvíli ke mně přišel kolega s obálkou. Bylo v ní 20 pětitisícovek. Obnos daroval vozíčkář, který v domově Betlém pobyl jako host dva týdny. Žádné jiné zařízení ho nechtělo přijmout, protože mluvil jen německy. Věřím, že když organizace dělá, co má, a dělá to dobře, tak se Pán Bůh postará.

Adam Šůra