Sborový dům v Havlíčkově Brodě

(ČB 1/2019) V neděli 11. 11. jsme v Havlíčkově Brodě s velkou vděčností znovu slavnostně otevřeli sborový dům, kde sídlí kazatelská stanice sboru v Horní Krupé. Dům jsme získali díky odvaze faráře Bohumila Dittricha, který jej v roce 1983 zakoupil jako soukromá osoba. Jiná cesta z politických důvodů nebyla možná. Tehdy sbor završil více jak šedesátileté svého sídla; členové sboru se předtím scházeli postupně na sedmi místech (od roku 1895).

Poslechněte si článek:

Přemýšlení o díle a práce, práce

Postupem let bylo stále více jasné, že zakoupený dům v Chotěbořské ulici bude třeba zrekonstruovat. Vlhké stěny, opadaná omítka, zastaralé rozvody vody a elektriky, jediné WC, těsný sál. I když nám sborové prostory byly milé, nestačily. Po dlouhém přemýšlení jsme se tedy rozhodli nejen pro rekonstrukci, ale i pro rozšíření. Stavební dokumentaci zpracovával Ing. Michal Prachař (Ateliér Archa), výtvarný návrh zpracovala výtvarnice Barbora Veselá. Stavbu provedla firma Chládek – Tintěra a.s. sídlící v H. Brodě.

V bohoslužebném sále jsme potřebovali počet míst rozšířit z 35 na 60, aby mohli přijít noví lidé, abychom mohli pořádat společná shromáždění i pro krupskou část sboru i pro seniorát a veřejnost. Z původního sálu vznikla prostorná klubovna s kuchyňkou pro různá setkání v týdnu (biblické hodiny, mládež, maminky, staršovstvo apod.). Rozšířili jsme i hygienické vybavení, máme dokonce novou sprchu.

Bohoslužebný prostor

Pečlivě jsme rozmýšleli, jak zrekonstruovat sborového sál, kde se konají bohoslužby. Dispozice sálu je do „L“, bylo pro nás důležité, aby se jako v původním sále sedělo kolem stolu Páně ze tří stran. Přijali jsme moderní návrh Barbory Veselé, který přináší do prostoru sálu symboly čtyř evangelistů (anděl, lev, býk, orel). Postavy vznikly nanášením hrubého štuku na omítku. Do centrální části sálu jsme ze starých prostor přenesli kříž. Podle výtvarného návrhu jsme též nechali truhlářem Pavlem Klepetkem vyrobit nový stůl Páně, čtecí pult a křtitelnici. Ve dvoře za sálem zůstala část zeleně, kterou bychom také chtěli využít pro dětskou prolézačku ve tvaru lodi, ta se bude stavět brigádně.

Byty a finanční závazek

Sborový dům má dva byty, ve kterých bydlí členové sboru. Rekonstrukce se dotkla i těchto prostor. Ač jsme vděčni za dar Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty z r. 2017, za dar z Bavorské evangelické církve (postní sbírka) a příspěvek od Konta Bariéry, více než polovinu z celkové částky 5,5 mil. Kč hradí sbor. V příštích deseti letech nás čeká splácení dvoumilionového dluhu. Věříme a doufáme však, že i tento závazek budeme schopni splnit.

I když jsme z nových prostor nadšeni, věřím, že každý z nás ví, kdo tvoří ty skutečné stavební kameny. Že to nejsou budovy, ale každý z nás. Příběh a víra každého z nás zapadá do společné stavby, jejíž základ je Kristovo dílo ve světě. A tak prosíme Krista, aby našemu dílu a práci požehnal. Činíme tak k Boží slávě.

David Šorm, farář
foto Benjamín Skála