Slavnostní shromáždění v Obecním domě uzavřelo oslavy výročí církve

(ČB 1/2019) Máme radost a jsme vděční za rok oslav, který jsme společně mohli prožít. Ve shromážděních, bohoslužbách, při promítání filmů a diskuzích v Knihovně Václava Havla, nad četnými publikacemi, při koncertech, v rozhovorech, modlitbách… Vše vyvrcholilo čtyřdenním festivalem v Pardubicích, kde se setkali zástupci sborů ze všech koutů republiky. Přetrvává vděčnost, že jsme se jako společenství mohli sejít u Kristova prostřeného stolu, slavit bohoslužby, diskutovat, potkávat se, radovat se.

Poslechněte si článek:

Závěrem roku se sluší poděkovat všem, kteří přijali povolání jako faráři a kurátoři sborů ČCE, zaměstnanci církve. Symbolicky se tak stalo 16. prosince v pražském Obecním domě, tedy na místě, kde před sto lety generální sněm rozhodl o spojení českých sborů dvou evangelických církví do jedné jediné – Českobratrské církve evangelické. Pozváni byli tentokrát i partneři a partnerky farářů/farářek a kurátorů/kurátorek, protože právě oni jsou často těmi trpělivými, kteří tiše pomáhají nést svým blízkým břemeno služby a odpovědnosti.

Večerem s lehkostí a humorem provázeli Jan Blahoslav (Luboš P. Veselý) a Jan Amos Komenský (Vladimír Hauser). Přítomné pozdravil prostřednictvím videonahrávky bratr Jan Pokorný, stoletý “vrstevník” církve a dlouholetý brněnský farář.

Vedle hostů z domácí i zahraniční ekumény a veřejného života navštívil slavnostní shromáždění i generální tajemník Světové rady církví Olav Fykse Tveit. Ten ve svém pozdravu zmínil to, co z úst českých i zahraničních hostů zaznívalo zřejmě nejčastěji: totiž že ČCE je sice malým, ale velmi výrazným a viditelným společenstvím věřících, které umí svou aktivitou a svědectvím povzbudit a inspirovat i řadu dalších církví v Česku i ve světě.

Duchovní rozměr shromáždění nabídla pobožnost farářky Marty Židkové i četná hudební vystoupení Evangelického chóru pod vedením manželů Moravetzových. Historickou a společenskou reflexi poskytl prof. Pavel Hošek v přednášce Církev stoletá. Vše pod pečlivým režisérským a dramaturgickým dohledem Hany Mikoláškové, které za přípravu a režii patří velký dík.

V závěru zazněla Symfonie č. 9 e moll – Dvořákova „Novosvětská“ v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Těch, kteří by si vedle farářů a kurátorů zasloužili poděkování v podobě pozvánky do Obecního domu, jsou tisíce. Učitelé neděních škol, vedoucí mládeže a táborů, sborové sestry a bratři, kaplani, pracovníci Diakonie, dobrovolníci, pastorační pracovníci, hospodáři… zkrátka všichni, kteří svým životem a službou pomáhají svědčit o evangeliu a starat se o to, co nám bylo (nejen před sto lety) svěřeno do péče. Proto vás zveme alespoň formou obrazovou a zvukovou: na webu www.100letcce.cz naleznete videozáznam večera a velké množství fotografií i textový záznam přednášky a pobožnosti.

Jiří Hofman
foto Eva Kořínková a Benjamín Skála